Get Adobe Flash player

Apie mus

                     Alytaus lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis" įsikūręs Putinų mikrorajone. Įstaiga veikia nuo 1973 metų. Lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis" pagal ugdymo turinį yra bendros paskirties 8 grupių ikimokyklinio ugdymo įstaiga, galinti priimti 145 vaikus.

                      Įstaigoje yra integruoti specialiųjų poreikių vaikai (su regos ir kalbos sutrikimais) todėl didelis dėmesys skiriamas sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijai.

                      Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, vienintelė ikimokyklinė įstaiga mieste, kurioje sukurta unikali aplinka vaikams su regos sutrikimais. Įrengti kabinetai, aprūpinti vaizdinėmis bei techninėmis priemonėmis, medicinine aparatūra. Vaikams turintiems regos sutrikimus atliekama pedagoginė bei medicininė korekcija.

                          Grupėse sukurta sveika ir saugi, ugdanti ir funkcionali aplinka, padedanti tenkinti individualius fizinius, protinius, pažintinius ir emocinius vaikų poreikius pagal jų amžių.

Ugdymo turiniui gerinti įruošėme lego žaidimų kambarį, kuriame vaikams sudarytos sąlygos plėtoti savo kūrybinius sumanymus.

Įstaigoje dirbama dviem ugdymo metodais kūrybiniu-kompleksiniu ir 

M. Montessori ugdymo metodu. Tėvai turi galimybę pasirinkti ugdymo metodą.

                      Alytaus lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis" teikia kokybiškas ugdymo paslaugas, užtikrina vaikų poreikių tenkinimą per kompetencijų ugdymą, siekia vaiko brandumo mokyklai, plečia ryšius su socialiniais partneriais, vertina ir įsivertina veiklos pokyčius, siekia būti atvira visuomenei.

                      Lopšelyje-darželyje dirba kompetentingi, kvalifikuoti pedagogai, gebantys kūrybiškai įgyvendinti ugdymo turinį praktinėje veikloje.