Get Adobe Flash player

Darbuotojai

 
PEDAGOGAI
 

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

 

     

Vida Balynienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Angelė Cikanienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Odeta Česnulevičienė

Aukštasis

Logopedas

Logopedo metodininko

Dalė  Draugelienė

Aukštasis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

II vadybinė, vyresnniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Lina Janulevičienė

Aukštesnysis

Priešmokykinio ugdymo pedagogas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Asta Sniževičienė

Nebaigtas aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

-

Vale Kižienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Jolanta Kuliešienė

Aukštesnysis

Meninio ugdymo pedagogas

Vyresniojo muzikos mokytojo

Vilija Lastauskienė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Elena Maslauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

Erika Poškevičienė Aukštasis Direktorius Mokytojas ekspertas

Rita Rasymienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Julija Stočkelienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

Jurgita Totilienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Rimutė Tankevičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Daiva Žuromskaitė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Jolanta Kazakevičienė Aukštasis Logopedas Vyresnysis logopedas

Vida Prašmutaitė

Aukštasis Logopedas Vyresnysis logopedas
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                       PAGALBINIS PERSONALAS

Eil.

Nr.

Darbuotojo pavardė, vardas

Pareigų pavadinimas

1.

Rima Krisiulevičienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui (gimdymo atostogose)

2.

Asta Krasnickienė

Maitinimo organizavimo ir higienos    priežiūros  specialistas

3.

Alma Mažeikienė

Auklėtojo padėjėjas

4.

Rima Gražulienė

Auklėtojo padėjėjas

5.

Daiva Milienė

Auklėtojo padėjėjas

6.

Viktorija Kazakevičiūtė

Auklėtojo padėjėjas

7.

Vida Brusokienė

Auklėtojo padėjėjas

8.

Jurgita Bertašienė

Auklėtojo padėjėjas

9.

Valė Setkevičienė

Auklėtojo padėjėjas

10.

Jūratė Šidlauskienė

Auklėtojo padėjėjas

11.

Milda Morkūnienė

Virėjas

12.

Vlada Krečienė

Virėjas

13.

Angelė Vitkauskienė

Skalbėjas

14.

Irena Leontjevienė

Valytojas

15.

Kęstutis Alksninis

Įrengimų priežiūros ir  einamojo remonto darbininkas

16.

Albina Milčiuvienė

Kiemsargis

17.

Roberta Račkauskienė

Vyr. buhalteris (vaiko auginimo atostogose)
18.

Česlovas Gaukšys

Įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
19. Agnė Leskevičienė

Sekretorius

20.  Jurgita Mikalonienė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21

Dovilė Zeringienė Sveikatos priežiūros specialistas (ortoptistas)