Get Adobe Flash player

Darbuotojai

 
PEDAGOGAI
 

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Lina Abeciūnienė

Aukštesnysis

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

Vida Balynienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Angelė Cikanienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Odeta Česnulevičienė

Aukštasis

Logopedas

Logopedo metodininko

Dalė  Draugelienė

Aukštasis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

II vadybinė, vyresnniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Lina Janulevičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Janina Juknevičienė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

Vale Kižienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Jolanta Kuliešienė

Aukštesnysis

Meninio ugdymo pedagogas

Vyresniojo muzikos mokytojo

Vilija Lastauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Elena Maslauskienė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

Erika Poškevičienė Aukštasisi Direktorius Mokytojas ekspertas

Rita Rasymienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Julija Stočkelienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko

Jurgita Totilienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Rimutė Tankevičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Daiva Žuromskaitė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

                                       PAGALBINIS PERSONALAS

Eil.

Nr.

Darbuotojo pavardė, vardas

Pareigų pavadinimas

1.

Rima Krisiulevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

2.

Agnė Ulčickienė

Vyr. buhalterė

3.

Marija Stankienė

Sveikatos priežiūros specialistė (ortoptistė)

4.

Asta Krasnickienė

Maitinimo organizavimo ir higienos    priežiūros  specialistė

5.

Alma Mažeikienė

Auklėtojos padėjėja

6.

Rima Gražulienė

Auklėtojos padėjėja

7.

Daiva Milienė

Auklėtojos padėjėja

8.

Viktorija Kazakevičiūtė

Auklėtojos padėjėja

9.

Vida Brusokienė

Auklėtojos padėjėja

10.

Jurgita Bertašienė

Auklėtojos padėjėja

11.

Valė Setkevičienė

Auklėtojos padėjėja

12.

Jūratė Šidlauskienė

Auklėtojos padėjėja

13.

Milda Morkūnienė

Virėja

14.

Vlada Krečienė

Virėja

15.

Angelė Vitkauskienė

Skalbėja

16.

Irena Leontjevienė

Valytoja

17.

Kęstutis Alksninis

Einamo remonto darbininkas (stalius-      santechnikas)

18.

Albina Milčiuvienė

Kiemsargė

19. Roberta Račkauskienė Vyr. buhalterė (vaiko auginimo atostogose)