Get Adobe Flash player

Laisvos vietos

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS  ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŠALTINĖLIS“

Skelbiama atranka laisvai logopedo pareigybei užimti

Paskelbta 2017-09-12

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ (Šaltinių g. 26, LT-62341, kodas 191053476)  skelbia atranką laisvai logopedo pareigybei užimti.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai: ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygintas išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

5. gyvenimo aprašymą.

Privalumai:

1. darbo patirtis;

2. informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.

Dokumentai pateikiami iki 2017 m. rugsėjo 26 d. 17.00 val.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai Šaltinių g. 26, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriui, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu ld@saltinelis.alytus.lm.lt su nuoroda: Dėl laisvos logopedo darbo vietos.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį, kuris vyks 2017 m. rugsėjo 27 d. (trečiadienį) 9.00 val. direktoriaus kabinete.

Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel.: (8 315) 72 941 .

                                                                       Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis" informacija

 

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKAMS ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŠALTINĖLIS“

 

Šiuo metu laisvų vietų vaikams nėra