Get Adobe Flash player

Vadovų darbotvarkė

Direktorės Erikos Poškevičienės gegužės mėn. darbotvarkė

Renginiai

Data

Vieta

Išvyka į LR Seimą. Susitikimas su LR Seimo nariu Robertu Šarknicku.

2018-05-03

LR Seimas, Vilnius

Alytaus m. savivaldybės lopšelių-darželių direktorių pasitarimas (dėl pastatų apžiūros komisijos išvadų)

2018-04-08, 10 val.

Alytaus m. savivaldybė, posėdžių salė

Dalyvavimas  Europos dienos minėjimo renginyje „Europos kultūros kelias“

2018-05-09, 14.30 val.

Rotušės aikštė

Dalyvavimas nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ veiklose. Aurimo Juozaičio seminaras pilotinių įstaigų atstovams.

2018-05-22/23, 9 val.

Putinų gimnazija

Dalyvavimas nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ veiklose. Silvijos Markuckienės seminaras pilotinių įstaigų atstovams.

2018-05-25, 9 val.

Šv. Benedikto gimnazija

Alytaus m. savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų direktorių pasitarimas

2018-05-29, 13.30 val.

Alytaus m. savivaldybė, posėdžių salė

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dalės Draugelienės gegužės mėn. darbotvarkė

Renginiai

Data

Vieta

Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos posėdis

2018-05-17 16 val. Alytaus m. savivaldybė, posėdžių salė

Išvyka į LR Seimą. Susitikimas su LR Seimo nariu Robertu Šarknicku.

2018-05-03

LR Seimas, Vilnius
Dalyvavimas nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ veiklose. Silvijos Markuckienės seminaras pilotinių įstaigų atstovams.

 

 

2018-05-25, 9 val.

Šv. Benedikto gimnazija

Dalyvavimas seminare „Ikimokyklinio ugdymo vaikų pažangos vertinimas“ 2018-05-24 12 val. Varėnos švietimo centras