Get Adobe Flash player

Vaikų maitinimas

VAIKŲ MAITINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI
 
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas
 
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimai
 
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimas
 
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
 
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 15 dienų meniu
 
PIENO PROGRAMA
 
Vaikai lopšelyje-darželyje maitinami keturis kartus. Vaikų maitinimas organizuojamas pagal suderintus su Alytaus visuomenės sveikatos centru perspektyvinius valgiaraščius. Perspektyviniai  valgiaraščiai sudaryti atsižvelgiant į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75 : 2016 reikalavimus.
 
Nuo 2004 m. lopšelis-darželis dalyvauja paramos programoje ,,Pienas vaikams". Programa parengta siekiant pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą.
 
Gautos lėšos panaudojamos vaikų mitybos gerinimui
 
VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO PROGRAMA
 
Nuo 2012 m. vykdoma ,,Vaisių vartojimo skatinimo programa". Įgyvendinant šią programą formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika.