Get Adobe Flash player

Vaikų priėmimas į įstaigą

Į lopšelį-darželį priimami Alytaus miesto ir rajono vaikai. Taip pat vaikai turintys įvairius regos sutrikimus.
 
Vaikas priimamas tėvams pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, leidžiantį lankyti įstaigą.
 
Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų:
lopšelio grupėse nuo 1 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų,
darželio grupėse - ne daugiau kaip 20 vaikų,
priešmokyklinio ugdymo grupėse gali būti 5 – 20 vaikų.
 
Sutrikusio regėjimo vaikai integruojami į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės.
Išimties atveju, direktoriaus sprendimu, į lopšelio grupę gali būti priimami ir jaunesni nei 1 metų.
Vaikai priimami ištisus metus.
 

PRIVALOMAS PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

            Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešerių metų vaikai privalės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes. Privalomą priešmokyklinį ugdymą įteisino Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pataisas (2 straipsnio 21 dalis). Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus.

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis" informacija