Viktorina – konkursas „Ką žinai apie Lietuvą“

                    Gražus renginys, skirtas Lietuvos 100-mečiui paminėti vyko Alytaus lopšelyje-darželyje „Obelėlė“.  Jame dalyvavo lopšelių-darželių „Šaltinėlis“, „Putinėlis“, „Obelėlė“, „Vyturėlis“ priešmokyklinio ugdymo vaikai, o taip pat svečiai iš Lenkijos respublikos, Punsko miesto.

                  Viktorina vyko šiltoje aplinkoje. Vaikai atsakinėjo į jiems pateiktus klausimus apie Lietuvą, jos žmones, miestus, gamtą, atliko pateiktas užduotis. Priešmokyklinės „Boružėlių“ grupės vaikučiai grįžo gerai nusiteikę, laimingi, jų žinios įvertintos medaliais ir dovanomis. 

Su kovo 8-ąja

             Mielos moterys – mamytės, močiutės, tetos ir sesės,

Kovo 8-osios proga Jus sveikina Jūsų gyvenimo žiedai „gėlės sniege“

Šventinis rytmetis „Kaziukas ir Kazytė senųjų amatų dirbtuvėse“

                Kovo 1 dieną visą lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ šeimynėlę, susirinkusią išpuoštoje salėje Kaziukas ir Kazytė pakvietė vykti į Kaziuko turgų. Kelionė buvo linksma ir smagi. Susipažinome su įvairiais amatais (kalvystės, mezgimo, audimo, vytelių pynimo, batsiuvio…), šokome, dainavome. Kaziukas nepamiršo pamaloninti Kazytės – nupirkti molinį ąsotį dovanų.

                                

Akcija „Užkrėsk gerumu“

              Gerumas bendruomenės gyvenimą padaro gražesniu ir jaukesniu, žmones – laimingesniais.

              Lietuvos vaikų ir jaunimo centras organizuoja socialinę akciją „Užkrėsk gerumu“. Prie šios iniciatyvos prisijungė „Bitučių“ grupės auklėtojos Rimutė Tankevičienė, Asta Sniževičienė ir pakvietė viso darželio pedagogus su savo ugdytiniais prisijunkti prie šios gražios akcijos.

             Vaikučiai, kaip išgalėdami padeda patiems mažiausiems ir labiausiai laukiantiems pagalbos – paukšteliams. Paspaudus šaltukui šios pagalbos labai reikia mūsų giesmininkams, kurie pavasarį atsidėkos savo čiulbėjimu.

 

Tarptautinė mokslinė-teorinė konferencija „Gamtosauginis ugdymas XXIa. mokykloje“

                 Vasario 21 dieną auklėtojos Rimutė Tankevičienė, Vilija Lastauskienė, Valė Kižienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Draugelienė ir direktorė Erika Poškevičienė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje-teorinėje konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas XXIa. mokykloje“ Panevėžyje, Beržų progimnazijoje. Įtraukė, praturtino ir žinias papildė pagrindiniai pranešėjai – gamtininkas Selemonas Paltanavičius, ornitologas, gamtos fotografas  Marius Čepulis, žurnalistė ir knygos vaikams „Tučių šeima gamtinėja“ autorė Andrė Balžekienė, Pasaulio bioenergetikos asociacijos prezidentas, „Žaliosios politikos institutas“ prezidentas Remigijus Lapinskas. Darbo grupėse metu išklausyti kolegų pranešimai apie gamtamokslinį ugdymą. Mūsų įstaigos patirtis šioje srityje atsispindėjo parengtame stendiniame pranešime „Šypsosi žemė, šypsausi ir aš“.

Draugystė, užsimezgusi Graikijoje, tęsiasi Lietuvoje

                     Direktorei Erikai Poškevičienei   kartu su dar 4 atstovėmis iš kitų Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 2017 m. lapkričio 23-26 dienomis dalyvaujant  tarptautiniame eTwinning seminare „Kūrybiškumas ir skaitmeninės technologijos ikimokykiniame ugdyme” Graikijoje, Patras mieste, užsimezgė gražių  draugysčių ir bendradarbiavimo ryšių pradžia.

                    Šakių lopšelį-darželį „Klevelis” atstovavusi ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Inga Sorakienė pasiūlė mums jungtis į respublikinį projektą „Kaip surasti Lietuvą” ir tapo šio projekto mūsų partnere,  įstaiga-dvyne. Auklėtojos Daiva Žuromskaitė, Jurgita Totilienė ir Asta Sniževičienė ne kartą bendravo su kolegėmis iš Šakių Skype programa, rengė užduotis bendrai  viktorinai. Finalinis, baigiamasis renginys, susijungimas Skype ir vaikų bendravimas buvo neįkainojama patirtis auklėtojoms, o vaikams- džiaugsmas, nauja veikla ir begalė gražių emocijų. Džiugu, kad jau pasibaigus projektui auklėtoja Inga atsiuntė tokius šiltus žodžius: „Noriu pasidžiaugti auklėtojomis, su kuriomis teko bendrauti – Asta, Jurgita, Daiva. Labai draugiškos, tokios aktyvios. Super! Smagu bendrauti su tokiomis auklėtojomis”. Respublikinio projekto „Kaip surasti Lietuvą” baigiamasis renginys vyks Kėdainiuose. Tikimės, kad Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ bei mūsų auklėtojų komandos ten susitiks, o užsimezgusi draugystė tęsis.

                   Panevėžio rajono Velžio lopšelio-darželio atstovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Revotė taip pat noriai sutiko tęsti pažintį. Prieš vykdamos į tarptautinę konferenciją Panevėžyje, ankstyvą rytą buvome laukiamos Velžio lopšelyje-darželyje.  Mus pasitiko ne tik pavaduotoja Reda ir direktorė Lilija Miežinienė, bet ir auklėtojos Evelina bei Pranutė, kurios pasirengusios bendradarbiauti, turėjo konkrečių pasiūlymų dėl bendrų veiklų ir norėjo tiesiogiai susipažinti su būsimais partneriais – auklėtojomis Rimute Tankevičiene, Vilija Lastauskiene ir Vale Kižiene. Tikimės, kad šis vizitas ne paskutinis, kad užsimezgusi pažintis virs ilgalaike draugyste ir bendrais projektais.

                Minėtame tarptautiniame seminare buvo keturių skirtingų įstaigų atstovai. Su dviejų iš jų atstovais bendradarbiavimas jau įsibėgėja. Dar turime kur judėti, tobulėti- laukia Radviliškis, Klaipėda. Džiaugsimės, jeigu pavyks ateityje dar labiau praplėsti draugų ratą.

Direktorė Erika Poškevičienė

Projektas „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“

                         Vasario 16-oji ypatinga šventė visai Lietuvai, neišskiriant ir pačių mažiausiųjų.

                        Visą šventinę savaitę lopšelio-darželio erdvėse vyko pilietiškumo projektas skirtas Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimui „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“. Išpuoštose, vaikų kurtais darbais, erdvėse auklėtojos su ugdytiniais kalbėjo apie Lietuvą, dalijosi įspūdžiais apie gimtą miestą Alytų. Vaikai savo piešiniuose bandė pavaizduoti Alytaus miesto herbą. Vyko viktorina priešmokykliniu grupiu vaikams „Kaip pažįstu Lietuvą?“ Dalyvavome respublikiniame projekte „Kaip surasti Lietuvą?“ ir susibičiuliavome su Šakių lopšelio-dželio „Klevelis“ ugdytiniais. Vaikai pasipuošę tautiniais drabužiais, nešini rankose prispalves vėliavėles, salėje, giedojo Lietuvos himną. Šventinę savaitę vainikavo kartu su Putinų mikrorajono švietimo įstaigomis dalyvavimas akcijoje „Skambanti mano miesto gatvė“.

Šventinis rytmetis „Šokim trypkim ir žiemužę išvarykim“

                         Išaušo gražus ir malonus Užgavėnių rytas. Lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ nuo pat ankstyvo ryto šurmuliavo Užgavėnių persirengėliai, skambėjo linksma muzika. 

                        Vaikučius aplankė Užgavėnių personažai –  Lašininis su Kanapiniu.

                        Vaikai ir Užgavėnių persirengėliai vijo žiemą iš savo kiemo, dainuodami tradicinę lietuvių liaudies dainelę „Žiema žiema, bėk iš kiemo“, žaidė žaidimus, pokštavo ir smagiai šurmuliavo. 

                        Skambant muzikai mažieji persirengėliai sudegino Morę ir kvietė kuo greičiau sugrįžti namolio paukštelius ir saulutę. Vaikai vaišinosi gardžiais, trispalviais blynais.