Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ „MES KARTU – JĖGA“

                 Lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis“ kovo 20-24 d. įsijungė į akciją ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, kuri tapo tradicinė ir skatina vaikus užkirsti kelią patyčioms bei siekti gražaus bendravimo, draugiškumo bei tarpusavio supratimo.

             Visą savaitę grupių auklėtojos su vaikais mokėsi būti draugiškais, taikiai spręsti iškilusias problemas, diskutavo apie tai, kas yra patyčios, kaip jų išvengti. Vaikai kūrė piešinius draugystės tema, darė  plakatus ,,Mintys apie draugystę“, kviečiančius juos draugauti, gerbti vienas kitą, suprasti, nesityčioti vieniems iš kitų, kuriuos dovanojo kitos grupės vaikučiams.

             Trečiadienį darželio ugdytiniai, salėje žiūrėjo animacinį  filmuką „Maša ir lokys“, aptarė filmuko turinį.  

             Ketvirtadienio popietę vyko tarpgrupinės varžybos „Judu, krutu kartu su draugu“. Džiugu, kad pralaimėjusių nebuvo – laimėjo draugystė.

            Penktadienį lauke vaikai, su pačių pasigamintomis širdelėmis, kartu su auklėtojomis susikibo rankomis į bendrą draugystės ratą ir sukūrė ,,širdelę“. Visų veiduose švietė šypsenos, skambėjo vaikų juokas šokant draugystės ratelius, žaidžiant žaidimus. Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Lina Abeciūnienė kvietė prisiminti gerus darbus, kuriuos padarėme šiandien (pasisveikinome, atsiprašėme, padėkojome…). Renginį užbaigė leisdama į orą širdelės formos balioną ir kviesdama kiekvieną dalintis turimu savo širdies gerumu – Širdelė trokšta šokti,

                                                    trokšta skristi,

                                                    Ji nori tapti saulės zuikučiu,

                                                    įšokančiu į artimojo širdį,

                                                    sušildančiu globa ir gerumu.

             Akcija Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ „Mes kartu –  jėga“ vaikams suteikė ne tik žinių apie tai, kas yra patyčios, kad negalima tyčiotis, bet ir suteikė vaikams daug teigiamų emocijų.

 

                                                                      Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Lina Abeciūnienė

 

 

„GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“

 

                Minint 27-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios – metines, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ bendruomenė prisijungė prie pilietinėje iniciatyvos „Gyvasis tautos žiedas“. Nacionalinę pilietiškumo iniciatyvą inicijavo Tarptautinė komisija.

               Kovo 10 dieną,  apsirengę Lietuvos valstybinės vėliavos spalvomis – raudona, žalia, geltona,  sustojome vienas šalia kito ir sudarėme „Gyvąjį tautos žiedą“,  pasidžiaugėme valstybės švente. Kartu sugiedojome Lietuvos himną, dainavome dainas apie Lietuvą,  skandavome šūkį – Lietuva.

KAZIUKO MUGĖS ŠURMULYS – 2017 m.

            Kaip ir kiekvienais metais, atėjęs pavasaris į mūsų šalį atneša Kaziuko šventę, nuo kurios taip pat nėra atsėjamos šurmuliuojančios mugės. Šiemet kovo 3 d. pavasario vėjai su savimi  į mūsų įstaigą irgi atnešė Kaziuko šventę, kupiną besišypsančių vaikų ir suaugusiųjų, pilną įvairiausių prigamintų darbų, darbelių. Šiai šventei vaikai kartu su auklėtojomis ruošėsi iš anksto. Visą savaitę darželio grupėse vyko kūrybinės dirbtuvės, vaikai gamino įvairius darbelius.

            Kovo 3 d. mūsų lopšelyje-darželyje nuo ankstyvo ryto vyko malonus šurmulys, buvo ruoštasi Kaziukui: dengiami stalai, ant stalų sustatomi visi pagaminti vaikų darbeliai. Už mįslę galėjai įsigyti vieną ar kitą darbelį.

            Šiais metais iniciatyvą parodė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Lina Abeciūnienė. Po pietų „Voveriukų“ grupėje, grojant trankiai liaudies muzikai prasidėjo didysis Kaziuko mugės prekybos šurmulys. Mugę atidarė ir susirinkusius linksma nuotaika užkrėtė pati grupės šeimininkė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Lina Abeciūnienė. Auklėtoja, susirinkusiems grupės tėveliams, pristatė naują lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorę Eriką Poškevičienę. Nuoširdžiai padėkojo tėveliams, kurie paruošė daug įvairių darbelių, skanėstų, sulos ir kitų mugei tinkamų pirkinių. Didžiavosi prekių gausybe išpuoštais stalais. Pirko broliai, sesės, seneliai, ir tėveliai, įstaigos darbuotojai.

            Čia pasilinksminę, ką nupirkom, ką pardavėm tuščiais iš mugės niekas į namus nesugrįžo. Pasibaigus mugei, ir pirkėjai, ir prekiautojai liko patenkinti, o darželyje dar ilgai sklandė pavasariška šventinė nuotaika.

                                                                                                                                                                                                                                  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Draugelienė

 

     

„LAŠININIO IR KANAPINIO GINČAS“

              Užgavėnės – tai pokštavimu, linksmybių įvairiais papročiais ir apeigomis apipinta diena. Nuo seno jos švenčiamos triukšmingai.

             Mūsų darželyje taip pat vyko Užgavėnių šventė „Kanapinio ir Lašininio ginčas“ Nuo ankstaus ryto po grupes vaikštinėjo šeimininkė (ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Julija Stočkelienė) ir kvietė ateiti žiemą išvaryti.

            Darželio ugdytiniai ir darbuotojai persirengę įvairiais personažais sugužėjo į sale, kur  juos pasitiko šeimininkė, kuri ragino visus linksmintis, pokštauti. Į šventę atvyko žydelis (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Janina Juknevičienė), velnias (ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Angelė Cikanienė), čigonė (ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Rimutė Tankevičienė) su čigoniukais („Bitučių“ grupės vaikučiais). Persirengėliai šoko, dainavo, daug kitų išdaigų krėtė.

            Dainų ir šokių sūkury pasirodė pagrindiniai Užgavėnių personažai: Lašininis (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Elena Maslauskienė) ir Kanapinis (ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Daiva Žuromskaitė). Jų tarpusavio kova, virvės traukimas, žaidimai, pašmaikštavimai smagiai prajuokino vaikus. Kanapinis laimėjęs kovą, džiūgaudamas laistė vandeniu bundančią po žiemos miego, žemę, kad geri, derlingi metai būtų ir visus kvietė į kiemą deginti morės. Kartu su more sudeginome visas blogybes, negerumus.

                                                Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Julija Stočkelienė