Su rugsėjo 1-ąja

Nuplasnojo vasarėlė žaliasparnė
Paskui gerves, paskui pempes, paskui garnį.
Rudenėlis, atkeliavęs pro palaukę,
Vaikučius visus darželin vėlei šaukia.

„ŠALTINĖLIAI“ SUGARMĖJO Į BŪRĮ

               Birželio 21 dieną įvyko pirmasis „Šaltinėlio“ vardą turinčių Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovų susitikimas Alytaus lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“. Siekiama suburti visus „Šaltinėlius“, plėtoti veiklą sukūrus bendradarbiaujančių įstaigų tinklą.

               Lietuvoje „Šaltinėlio“ vardu pavadintos 8 ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Geografija plati – esame Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Vilniuje, Ignalinoje, Utenoje ir Linkuvoje (Pakruojo raj.). Pirmojo susitikimo metu kalbėta apie bendradarbiavimo būdus ir galimybes, aptartos bendrų projektų, veiklų temos, pasiskirstyta atsakomybėmis ir darbais.  Kiekviena įstaiga parengė savo pristatymą, atspindintį išskirtinumus, savitumus, specifiką. Neakivaizdžiai aplankę Ignaliną, Kauną, Klaipėdą ir Marijampolę, supažindinome su Alytaus lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ edukacinėmis erdvėmis. Pristatėme savo išskirtinumą – M. Montessori ugdymo metodą.

              Antrąją konferencijos dalį svečius pakvietėme į ekskursiją po Alytaus miestą. Humoro nestokojanti gidė, papasakojo Alytaus miesto istoriją, supažindino su svarbesnėmis vietomis.

              Tikimės, kad „Šaltinėlių“ bendradarbiavimas bus puiki galimybė dalintis žiniomis ir patirtimi, gerinti ugdymo(si) kokybę, tobulinti edukacines aplinkas, įgyvendinti naujas idėjas.

 

 

MŪSŲ ŠOKĖJAI „DZŪKŲ ŠVENTĖJE“

2017 m. birželio 4 d. lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo Alytaus kultūros ir komunikacijos centro amfiteatre vykusioje „Dzūkų šventėje“. Dėkojame vaikams už puikų pasirodymą, tėveliams už bendradarbiavimą ir geranoriškumą.

                                                                      Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis" informacija

 

VAIVORYKŠTĖS SPALVOS

                                                Išdykauja, žaidžia, juokias

                                                Nesvarstydami kodėl ir kam.

                                                Šita žemė jeigu kam priklauso –

                                                Tai pirmiausia žinoma , VAIKAMS…

                   Smagu ir kartu simboliška, kad nerūpestinga vasara, atostogos prasideda gražia švente – Tarptautine vaikų gynimo diena. Lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis" birželio 1 dieną pasitiko išpuoštu kiemu, vidaus patalpomis:  lauko  gėlėmis, spalvotais balionais, žvakelių šviesele… Nuo pat ryto, visus į šventę „Vaivorykštės spalvos“, kvietė nuotaikinga muzika.

                  Vedančioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Lina Abeciūnienė į svečius pakvietė vėją (ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jurgita Totilienė) ir saulę (ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Lina Janulevičienė). Vedančioji pasidžiaugė, kad pats gražiausias žmogaus gyvenimo tarpsnis yra vaikystė. Ji turi būti kupina džiaugsmo, šviesos, gėrio, ieškojimų, atradimų ir tikėjimo, kad pasaulis yra didelis ir gražus .

                 Vaikai šoko, dainavo, atliko įvairias užduotis, plukdė pačių išlankstytus laivelius pūtė ir gaudė oro burbulus.

                 Lietuvoje suorganizuota akcija „Taikos glėbys“, kurios metu visi kviečiami apsikabinti. Tai kasmetinis visų žmonių APSIKABINIMAS vienu metu dėl taikios Vaikų ateities.

                 Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ įstaigos darbuotojai ir jų ugdytiniai prisijungė prie šios dienos minėjimo ir sudalyvavo „apsikabinimo“ akcijoje.

               Parodykime visam pasauliui, kad mums svarbu vienybė ir taika, parodykime tai savo vaikams, mokykimės būti tolerantiškesni, taikesni ir supratingesni vienas kito atžvilgiu .

                                                                Meninio ugdymo pedagogė Jolanta Kuliešienė

 

TRADICIJŲ SODELIS

              Jau keletą metų gyvuoja tradicija, kad kaip ir daugelį metų prieš tai, M. Montessori grupės ugdytiniai atsisveikindami palieka gražų pėdsaką – dovanoja augalėlį. Taip plečiamas „Tradicijų sodelis, kur auga ankstesnių kartų dovanoti augalai.

             Kai žvelgiu į šį sodelį pradėtą kurti 1991 – aisiais metais (tuomet buvo įkurta M. Montessori klasė), atmintyje iškyla daug gražių akimirkų.

            Vaikščiojant po šį sodelį matau gražios draugystės su vaikais bei jų šeimomis pėdsaką.

            Ryšio su šeimomis ir meilės augalėliams įrodymas gėlių auginimo tradicija. Rudenį, tėvų susirinkimo metu auklėtojos išdalinti gėlių daigeliai vaikų šeimų priežiūroje išbujojo į nuostabiai gražias gėlytes, kurios pavasarį sugrąžintos į darželį išpuošia aplinką.

            Neabejoju, kad šie vaikai, kur jie bebūtų bus gražios aplinkos pyuoselėtojai, o ne griovėjai.

                                                                           Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Lina Abeciūnienė

„LIKITE ŽAISLAI – AŠ IŠEINU“

         Atrodo dar visai neseniai vaikai atvėrė duris į pasakų ir žaidimų pasaulį, pirmą kartą atėjo į darželį. Ta diena buvo pilna jaudulio, nežinomybės, klausimų. Tačiau greitai daugeliui vaikučių darželis tapo antraisiais namais. Gaila, kad laikas taip greitai bėga, o skaisti pavasario saulutė tarytum primena, kad atėjo laikas atsisveikinti su darželiu.

         Gražų, saulėtą gegužės 29-osios popietę priešmokyklinių grupių vaikučiai paskutinį kartą susirinko į spalvingiausią ir daugiausiai emocijų sukeliančią šventę – atsisveikinimo su darželiu.

          Išeinančius priešmokyklinukus pasveikino darželio direktorė Erika Poškevičienė. Šventės metu vaikus aplankė buratinas, mokytoja pelėda. Skambėjo atsisveikinimo dainos, eilėraščiai. Visi priešmokyklinės grupės vaikučiai gavo   Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ baigimo diplomėlius. Lauke vaikučiai leido oro balionus su savo svajonėmis…Tėveliai dovanojo darželiui raudonlapį riešutą.

         Žiūrėjome į savo ugdytinius, kurių veidukai švytėjo kaip saulė. Mintyse linkėjome, kad jų vaikiškas mažas pasaulis, apgaubtas stebuklų skraiste, tęstųsi dar ilgai. Norėtųsi, kad vaikai nepamirštų darželio, patirtų įspūdžių…

         O dabar norime palinkėti jiems pasidžiaugti bėgančiais per lauką spinduliais, kurie atneša gėlėtą vasarą. Nerūpestingai šokinėti pievų takeliais, statyti trapiausias smėlio pilis, pasisupti džiugioje vaikystės karuselėje. Tegul spalvota vaikystės pasaka dar nesibaigia ilgai ilgai…

         

 

 

PARTNERIAI LENKIJOJE

              Gegužė 30-31 dienomis lopšelio-darželio direktorė Erika Poškevičienė ir  pavaduotoja Dalė Draugelienė vyko į pažintinį vizitą Lenkijoje, Gižycko mieste. Lankytasi ikimokyklinio ugdymo įstaigoje Nr. 4. Susitikime su direktore Iwona Slowikovska bei pavaduotoja Anna Swiecka aptartos bendradarbiavimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo bei vizitų galimybės. Lankydamasi Lietuvoje, birželio 2 dieną,  baigiamojoje Erasmus+ konferencijoje apie Gižycko pavieto ir Alytaus miesto bendradarbiavimą, direktorė  Iwona Slowikovska apsilankė mūsų įstaigoje.

KELIONĖ Į „ZOO PARKĄ“

            Gegužės 26 d. lopšelio-darželio „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai vyko į Kalvarijos seniūnijoje esantį „Zoo parką“.

            Vos atvykus išgirdome liūtų riaumojimą, kuris visus privertė suklusti. Įėjus pasitiko po aptvarą lakstantys vilkai, o šalimais išdidžiai žvelgė baltieji tigrai.

            Juoką kėlė beždžionių išdaigas. Vaikai norėjo dar ir dar kartą prie jų sugrįžti. Gerų emocijų kėlė zebrai, maži ožiukai ir mažieji poniai. O kiek daug įspūdžiū paliko paukščių gausybė.

            Vaikai grįžo pilni emocijų, susipažinę su egzotiniais gyvūnais. Netrūko įspūdžių ir iš pačios kelionės, nes matėme gražią vasarėjančią Lietuvos gamtą, besiganančius gyvulius, po balas varlinėjančius gandrus.

 

                                                                           Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vida Balynienė

„ŠALTINĖLYJE“ SKAMBĖJO DZŪKIŠKA TARMĖ

                     Gegužės 18 dieną Alytaus lopšelyje darželyje „Šaltinėlis“ vyko seminaras „Tarmių puoselėjimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“.

Kaip  skelbia Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas,  etninė kultūra – visos tautos sukurta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą bei savimonę ir etnografinių regionų savitumą. Mąstydami apie Dzūkijos regiono tradicijų saugojimą, lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ vykdėme savaitės trukmės projektą, skirtą dzūkų tarmės populiarinimui „Močiutės namų duris pravėrus“. Norėdami pasidalinti patirtimi bei įspūdžiais su kolegomis, sukvietėme juos į seminarą.  Į šventinį rytmetį „Svečiuose pas dziedukų ir bobutį“ pakvietė auklėtojos  Rimutė Tankevičienė, Janina Juknevičienė ir Daiva Žuromskaitė bei būrys auklėtinių. Dalyvius pasitiko Dziedulis, Bobulė, Marci ir Anūkuciai. Jie atliko dzūkiškus šokius, giedojo dzūkiškai, Bobulė demonstravo savo pirkios rakandus, vaišino pyragu, o Dziedulis ūdijo anūkus. Po vaikų pasirodymo kvietėme pasidairyti po parodą „Iš močiutės kraičio skrynios“, kuriai daiktus nešė visi lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbuotojai. Pasiūlėme  ne tik mūsų darželio ugdytiniams, bet ir seminaro dalyviams apžiūrėti parodos eksponatus ir atlikti įvairias praktines užduotis. Vyko kūrybinės dirbtuvėlės „Prakalbink pasigamintą lėlytę tarmiškai“. Po įtaigaus Rimutės Tankevičienės tarmiško   pasakojimo, auklėtoja Valė Kižienė pamokė pasigaminti lėlytes (anūkutes).

                 Džiaugiamės seminaro dalyvių atsiliepimais, gera nuotaika. Tikimės, kad įgytas žinias panaudos savo darbe.