Draugystė, užsimezgusi Graikijoje, tęsiasi Lietuvoje

                     Direktorei Erikai Poškevičienei   kartu su dar 4 atstovėmis iš kitų Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 2017 m. lapkričio 23-26 dienomis dalyvaujant  tarptautiniame eTwinning seminare „Kūrybiškumas ir skaitmeninės technologijos ikimokykiniame ugdyme” Graikijoje, Patras mieste, užsimezgė gražių  draugysčių ir bendradarbiavimo ryšių pradžia.

                    Šakių lopšelį-darželį „Klevelis” atstovavusi ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Inga Sorakienė pasiūlė mums jungtis į respublikinį projektą „Kaip surasti Lietuvą” ir tapo šio projekto mūsų partnere,  įstaiga-dvyne. Auklėtojos Daiva Žuromskaitė, Jurgita Totilienė ir Asta Sniževičienė ne kartą bendravo su kolegėmis iš Šakių Skype programa, rengė užduotis bendrai  viktorinai. Finalinis, baigiamasis renginys, susijungimas Skype ir vaikų bendravimas buvo neįkainojama patirtis auklėtojoms, o vaikams- džiaugsmas, nauja veikla ir begalė gražių emocijų. Džiugu, kad jau pasibaigus projektui auklėtoja Inga atsiuntė tokius šiltus žodžius: „Noriu pasidžiaugti auklėtojomis, su kuriomis teko bendrauti – Asta, Jurgita, Daiva. Labai draugiškos, tokios aktyvios. Super! Smagu bendrauti su tokiomis auklėtojomis”. Respublikinio projekto „Kaip surasti Lietuvą” baigiamasis renginys vyks Kėdainiuose. Tikimės, kad Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ bei mūsų auklėtojų komandos ten susitiks, o užsimezgusi draugystė tęsis.

                   Panevėžio rajono Velžio lopšelio-darželio atstovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Revotė taip pat noriai sutiko tęsti pažintį. Prieš vykdamos į tarptautinę konferenciją Panevėžyje, ankstyvą rytą buvome laukiamos Velžio lopšelyje-darželyje.  Mus pasitiko ne tik pavaduotoja Reda ir direktorė Lilija Miežinienė, bet ir auklėtojos Evelina bei Pranutė, kurios pasirengusios bendradarbiauti, turėjo konkrečių pasiūlymų dėl bendrų veiklų ir norėjo tiesiogiai susipažinti su būsimais partneriais – auklėtojomis Rimute Tankevičiene, Vilija Lastauskiene ir Vale Kižiene. Tikimės, kad šis vizitas ne paskutinis, kad užsimezgusi pažintis virs ilgalaike draugyste ir bendrais projektais.

                Minėtame tarptautiniame seminare buvo keturių skirtingų įstaigų atstovai. Su dviejų iš jų atstovais bendradarbiavimas jau įsibėgėja. Dar turime kur judėti, tobulėti- laukia Radviliškis, Klaipėda. Džiaugsimės, jeigu pavyks ateityje dar labiau praplėsti draugų ratą.

Direktorė Erika Poškevičienė

Projektas „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“

                         Vasario 16-oji ypatinga šventė visai Lietuvai, neišskiriant ir pačių mažiausiųjų.

                        Visą šventinę savaitę lopšelio-darželio erdvėse vyko pilietiškumo projektas skirtas Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimui „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“. Išpuoštose, vaikų kurtais darbais, erdvėse auklėtojos su ugdytiniais kalbėjo apie Lietuvą, dalijosi įspūdžiais apie gimtą miestą Alytų. Vaikai savo piešiniuose bandė pavaizduoti Alytaus miesto herbą. Vyko viktorina priešmokykliniu grupiu vaikams „Kaip pažįstu Lietuvą?“ Dalyvavome respublikiniame projekte „Kaip surasti Lietuvą?“ ir susibičiuliavome su Šakių lopšelio-dželio „Klevelis“ ugdytiniais. Vaikai pasipuošę tautiniais drabužiais, nešini rankose prispalves vėliavėles, salėje, giedojo Lietuvos himną. Šventinę savaitę vainikavo kartu su Putinų mikrorajono švietimo įstaigomis dalyvavimas akcijoje „Skambanti mano miesto gatvė“.

Šventinis rytmetis „Šokim trypkim ir žiemužę išvarykim“

                         Išaušo gražus ir malonus Užgavėnių rytas. Lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ nuo pat ankstyvo ryto šurmuliavo Užgavėnių persirengėliai, skambėjo linksma muzika. 

                        Vaikučius aplankė Užgavėnių personažai –  Lašininis su Kanapiniu.

                        Vaikai ir Užgavėnių persirengėliai vijo žiemą iš savo kiemo, dainuodami tradicinę lietuvių liaudies dainelę „Žiema žiema, bėk iš kiemo“, žaidė žaidimus, pokštavo ir smagiai šurmuliavo. 

                        Skambant muzikai mažieji persirengėliai sudegino Morę ir kvietė kuo greičiau sugrįžti namolio paukštelius ir saulutę. Vaikai vaišinosi gardžiais, trispalviais blynais.

Projektas „Lietuvių liaudies žaidimų skrynelę pravėrus“

                      Alytaus opšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ vyko tautiškumo ugdymo projektas „Lietuvių liaudies žaidimų skrynelę pravėrus“. Jo metu senelis ir senelė mokė žaisti senovinius lietuvių liaudies žaidimus, ratelius, mokė, kaip patiems pasigaminti žaislų iš buityje esančių medžiagų.

                      Su darželio bendruomenės ir vaikučių tėvelių pagalba surengėme parodą skirtą Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui „Žaislai iš praeities“

Ekskursija į Alytaus UAB „Haltex“ siuvyklą

             Lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupėje, sausio 30 d. linksma ir gera nuotaika. Visa grupė susiruošė į Alytaus UAB „Haltex“ sportinių drabužių siuvimo įmonę. Kelionė neprailgo, nes vykome autobusu. Pirmiausia apžiūrėjome kaip gimsta audinys. Čia jį mezga mezgino mašinomis. Matėme daug besisukančių įvairių spalvų siūlų ričių,  kaip audinį papuošia piešinėliu, įmonės logotipu, kaip jį kerpa, siuva, siuvinėja. Taip pat spebėjome, kaip pasiūtus rubus išlygina, sulanksto, sudeda į jiems skirtas dėžes ir išveža užsakovui. Išvyka buvo įdomi ir turininga. Dėkojame gidei už labai įdomų pasakojimą ir viso proceso stebėjimą.

Taip pat didelį ačiū tariame už spalvingas su boružėlėmis ir įmonės logotipu padovanotas servetėles. Jos ilgai mums primins ekskursiją, kuri buvo naudinga ir įdomi. 

„Atmintis gyva, nes liudija“

                  Sausio 12-ąją, mūsų bendruomenė prisidėjo prie Laisvės gynėjų dienos paminėjimo „Atmintis gyva, nes liudija“. Penktadienio ryte nuo 8.00 val. iki 8.10 val. languose įžiebėme žvakeles, simbolizuojančias gyvybę, šviesą, teisingumą, vienybę. 

                                                                                               

Atsisveikinimo su eglute šventis rytmetis „Trys Karaliai“

                  Nutilus šventiniam šurmuliui sausio 8 dieną lopšelį – darželį „Šaltinėlis“ aplankė Trys Karaliai: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras. Su savimi karaliai nešėsi po dovaną – aukso, smilkalų ir miros. Jie pakvietė vaikučius atsisveikinti su eglute. Kad eglutei nebūtų liūdna iškeliauti, vaikai jai dovanojo linksmas daineles ir žaidimus.

                  Trys Karaliai vaikučiams linkėjo, kad metai būtų geri, nelaimės namus aplenktų, o išmintis ir ištvermė aplankytų.

„Dainų dainelė“

                 Šių metų sausio 5 dieną Alytaus muzikos mokykloje įvyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė" Alytaus  rajono savivaldybės I etapas. Alytaus  lopšelį-darželį atstovavo  mišrus ansamblis, atliko 3 daineles.