Menu Close

Atributika

Lopšelio-darželio himnas Lopšelio-darželio vėliava

Labas rytas, Šaltinėli,

Kas tave anksti prikėlė?

-Krintant rasą išgirdau,

O išgirdęs pabudau.

Priedainis

Ar giedra, ar smarkiai lytų,

Nepralėkit pro Alytų,

Atskubėkit takeliu

Pasidžiaugt Šaltinėliu.

Nutūpė šalia paukščiukas,

Toks mažytis mažučiukas.

O giesmelė jo skardi,

-Ar, vaikeli, ją girdi?

Priedainis

Pro medžius saulutė teka,

Šaltinėlis tyliai šneka.

Paklausyk, pabūk šalia-

Ir pajauski širdele.

Priedainis

   Žodžiai Zitos Gaižauskaitės

   Muzika Reda Vokietaitienė

 

Lopšelio-darželio emblema

 

 

 

Informacija ruošiama