Laisvos vietos

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS  ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŠALTINĖLIS“

SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI IKIMOKYKLINIO IR/AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI

ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,ŠALTINĖLIS“

Mokyklos pavadinimas: Alytaus lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis“

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo auklėtojas.

Darbo krūvis: 1 etatas

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai)

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo auklėtojui:

  • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų);
  • Baigta ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa arba baigta ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausyti 40 valandų darbo priešmokyklinėje grupėje kursai arba studijų metu išklausyti atitinkami dalykai;
  • Gebėjimas naudotis IKT ir jas valdyti (technologinis raštingumas)

Privalumas – pedagoginio darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu (ld@saltinelis.alytus.lm.lt).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

      Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

      Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami nuo 2019 m. kovo 7 d. iki 2019 m. kovo 21 d. (14 kalendorinių dienų nuo atrankos  paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną), šiuo adresu:

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, Šaltinių g. 26, LT-62341, Alytus.

Telefonas pasiteirauti  (8 315) 72 941.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuoti  asmeniškai ir 2019 m. kovo 22 d. kviečiami į pokalbį  Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus kabinete.

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS  VAIKAMS  ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŠALTINĖLIS“

1 vietos  vaikams gimusiems 2014 m. 

1 vietos vaikams gimusiems 2015 m.

1 vieta vaikams gimusiems 2016 m.