Menu Close

Apie mus

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ įsikūręs Putinų mikrorajone. Įstaiga veikia nuo 1973 metų. Lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ pagal ugdymo turinį yra bendros paskirties 8 grupių ikimokyklinio ugdymo įstaiga, galinti priimti 150 vaikų.
Įstaigoje dirbama dviem ugdymo metodais kūrybiniu-kompleksiniu ir M. Montessori ugdymo metodu. Tėvai turi galimybę pasirinkti ugdymo metodą.
Didelis dėmesys skiriamas sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Įrengta atskira salė aktyvaus judėjimo pratyboms, lauke – saugaus eismo, futbolo/krepšinio aikštelės. Kūrybiniams, meniniams gebėjimams ugdyti sudarytos sąlygos veiklas organizuoti Lego erdvėje, laboratorijoje. Skiriamas dėmesys etnokultūrai – krašto tradicijų, papročių puoselėjimui.
Palaikomi glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su Putinų mikrorajono švietimo įstaigomis, Alytaus miesto lopšeliais-darželiais, Alytaus pedagogine psichologine tarnyba, šalies ugdymo įstaigomis, dirbančiomis M. Montessori ugdymo metodu, šalies „Šaltinėlio“ vardą turinčiomis ugdymo įstaigomis.