Menu Close

Apie mus

              Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ įsikūręs Putinų mikrorajone. Įstaiga veikia nuo 1973 metų. Lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ pagal ugdymo turinį yra bendros paskirties 8 grupių ikimokyklinio ugdymo įstaiga, galinti priimti 145 vaikus.    
             Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ yra vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga Alytaus mieste, kurioje sukurta unikali aplinka vaikams su regos sutrikimais. Sveikatos priežiūros specialistas (ortoptistas) atlieka medicininę korekciją vaikams, turintiems regos sutrikimų ir  gavusiems gydytojų paskyrimus. 
             Įstaigoje dirbama dviem ugdymo metodais kūrybiniu-kompleksiniu ir M. Montessori ugdymo metodu. Tėvai turi galimybę pasirinkti ugdymo metodą.
             Didelis dėmesys skiriamas sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Įrengta atskira salė aktyvaus judėjimo pratyboms, lauke – saugaus eismo aikštelė. Kūrybiniams, meniniams gebėjimams ugdyti sudarytos sąlygos veiklas organizuoti Lego ir informacinių technologijų erdvėje. Skiriamas dėmesys etnokultūrai – krašto tradicijų, papročių puoselėjimui.
             Palaikomi glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su Putinų mikrorajono švietimo įstaigomis, Alytaus miesto lopšeliais-darželiais, Alytaus pedagogine psichologine tarnyba, šalies ugdymo įstaigomis, dirbančiomis M. Montessori ugdymo metodu, šalies „Šaltinėlio“ vardą turinčiomis ugdymo įstaigomis.