Menu Close

Darbuotojai

PEDAGOGAI

Eil Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

1.

Snieguolė Bučinskaitė Aukštasis neuniversitetinis Vaiko auginimo atostogose

2.

Angelė Cikanienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Odeta Česnulevičienė Aukštasis Logopedė

4.

Dalė Draugelienė Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
5. Genovaitė Grudzinskaitė Aukštasis Socialinė pedagogė

6.

Jolanta Kazakevičienė Aukštasis Logopedė

7.

Valė Kižienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8.

Vilija Lastauskienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

9.

Ligita Lesniauskaitė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

10.

Jolanta Kakštė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

11.

Elena Maslauskienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Lina Mikelionienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

13.

Rugilė Kuncevičiūtė Studijuoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

14.

Erika Poškevičienė Aukštasis Direktorė

15.

Rita Rasymienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

16.

Erika Smoliagė Aukštasis neuniversitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

17.

Rimutė Tankevičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

18.

Jurgita Totilienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Greta Vilpišauskienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

20.

Daiva Žuromskaitė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

21.

Reda Vokietaitienė Aukštasis Meninio ugdymo mokytoja

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO (ANGLŲ KALBOS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAGALBINIS PERSONALAS

Eil.

Nr.

Darbuotojo pavardė, vardas Pareigų pavadinimas
1 Rima Abeciūnienė Raštinės administratorė
2 Monika Ardzevičiūtė Mokytojos padėjėja (SUP)
3 Jurgita Bertašienė Mokytojo padėjėja
4 Vida Brusokienė Valytoja
5 Virginija Gaušienė Virėja
6 Česlovas Gaušys Įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (elektrikas)
7 Rima Gražulienė Mokytojo padėjėja
8 Viktorija Kazakevičiūtė Mokytojo padėjėja
9 Valentina Gramauskienė Auklėtojos padėjėja
10 Asta Krasnickienė Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
11 Vlada Krečienė Virėja
12 Mindaugas Leskevičius Informacinių technologijų specialistas
13 Irena Leontjevienė Mokytojo padėjėja
14 Alma Mažeikienė Mokytojo padėjėja
15 Jurgita Mikalonienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
16 Daiva Milienė Mokytojo padėjėja
17 Milda Morkūnienė Virėja
18 Raminta Simanavičiūtė Mokytojo padėjėja (SUP)
19 Raimundas Valavičius Kiemsargė
20 Jūratė Šidlauskienė Mokytojo padėjėja
21 Kęstutis Alksninis Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
22 Ieva Radzvilienė Projektinio darbo specialistė