Darbuotojai

PEDAGOGAI

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vida Balynienė

Aukštesnysis

Mokytoja dirbanti pagal kimokyklinio ugdymo programą

Vyresnioji mokytoja

Snieguolė Bučinskaitė

Aukštasis neuniversitetinis

 Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Vyresnioji mokytoja

Angelė Cikanienė

Aukštesnysis

 Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Mokytoja metodininkė

Odeta Česnulevičienė

Aukštasis

Logopedė

Logopedė metodininkė

Dalė Draugelienė

Aukštasis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė, vyresnioji mokytoja

Lina Janulevičienė

Aukštesnysis

 Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokytoja metodininkė

Aušra Pajadaitė- Jarmalavičienė

Aukštasis

Meninio ugdymo pedagogė

Vyresnioji mokytoja

Jolanta Kazakevičienė

Aukštasis

Logopedė

Vyresnioji logopedė

Valė Kižienė

Aukštesnysis

 Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokytoja metodininkė

Vilija Lastauskienė

Aukštesnysis

 Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokytoja metodininkė

Ligita Lesniauskaitė

Aukštasis

 Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokytoja

Angelė Masionienė

Aukštesnysis

 Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokytoja

Elena Maslauskienė

Aukštesnysis

 Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokytoja metodininkė

Rima Nedzinskienė

Aukštasis

Logopedė

Logopedė metodininkė

Erika Poškevičienė

Aukštasis

Direktorė

Mokytoja ekspertė

Rita Rasymienė

Aukštesnysis

 Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Vyresnioji mokytoja

Rita Sulžickienė

Aukštasis

Kūno kultūros (judesio korekcijos) mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Rimutė Tankevičienė

Aukštesnysis

Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Mokytoja metodininkė

Jurgita Totilienė

Aukštesnysis

 Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Vyresnioji mokytoja

Daiva Žuromskaitė

Aukštesnysis

 Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Vyresnioji mokytoja

 

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

PAGALBINIS PERSONALAS

Eil.

Nr.

Darbuotojo pavardė, vardas

Pareigų pavadinimas

1

Rima Abeciūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui (vaiko auginimo atostogose)

2

Laima Bakšienė

Raštinės administratorė (vaiko auginimo atostogose)

3

Jurgita Bertašienė

Auklėtojos padėjėja

4

Vida Brusokienė

Valytoja

5

Virginija Gaušienė

Skalbėja, virėja

6

Česlovas Gaušys

Įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (elektrikas)

7

Rima Gražulienė

Auklėtojos padėjėja

8

Viktorija Kazakevičiūtė

Auklėtojos padėjėja (vaiko auginimo atostogose)

9

Daiva Keršienė

Raštinės administratorė 

10

Asta Krasnickienė

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

11

Vlada Krečienė

Virėja

12

Mindaugas Leskevičius

Informacinių technologijų specialistas

13

Irena Leontjevienė

Auklėtojos padėjėja

14

Valė Marčiulaitienė

Auklėtojos padėjėja

15

Dovilė Marčiulaitytė

Mokytojo padėjėja

16

Alma Mažeikienė

Auklėtojos padėjėja

17

Jurgita Mikalonienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

18

Daiva Milienė

Auklėtojos padėjėja

19

Albina Milčiuvienė

Kiemsargė

20

Milda Morkūnienė

Virėja

21

Valė Setkevičienė

Auklėtojos padėjėja

22

Jūratė Šidlauskienė

Auklėtojos padėjėja

23

Stasys Vitunskas

Įrengimų priežiūros ir  einamojo remonto darbininkas

24

Dovilė Zeringienė

Sveikatos priežiūros specialistė (ortoptistė)

 

                                      ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ SKALBĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ ĮRENGIMŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu