Darbuotojai

 
PEDAGOGAI
 

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Erika Poškevičienė

Aukštasis Direktorė Mokytoja ekspertė

Dalė Draugelienė

Aukštasis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Angelė Cikanienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Snieguolė Bučinskaitė

Aukštasis neuniversitetinis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Daiva Žuromskaitė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Lina Janulevičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Elena Maslauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Valė Kižienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vida Balynienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Jurgita Totilienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Rimutė Tankevičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Rita Rasymienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ligita Lesniauskaitė

Aukštasis

Priešmokyklinio  ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Julija Stočkelienė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio  ugdymo pedagogė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Vilija Lastauskienė Aukštesnysis Priešmokyklinio  ugdymo pedagogė Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Aušra Pajadaitė- Jarmalavičienė

Aukštasis

Meninio ugdymo pedagogė

Vyresnioji mokytoja

Odeta Česnulevičienė

Aukštasis

Logopedė

Logopedė metodininkė

Jolanta Kazakevičienė Aukštasis Logopedė Vyresnioji logopedė
Rima Nedzinskienė Aukštasis Logopedė Logopedė metodininkė
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                       PAGALBINIS PERSONALAS

Eil.

Nr.

Darbuotojo pavardė, vardas

Pareigų pavadinimas

1.

Jurgita Mikalonienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

2.

Asta Krasnickienė

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

3.

Laima Bakšienė

Raštinės administratorė (vaiko auginimo atostogose)

4.

Alma Mažeikienė

Auklėtojos padėjėja

5.

Rima Gražulienė

Auklėtojos padėjėja

6.

Daiva Milienė

Auklėtojos padėjėja

7.

Viktorija Kazakevičiūtė

Auklėtojos padėjėja (vaiko auginimo atostogose)

8.

Vida Brusokienė

Auklėtojos padėjėja

9.

Jurgita Bertašienė

Auklėtojos padėjėja

10.

Valė Setkevičienė

Auklėtojos padėjėja

11.

Jūratė Šidlauskienė

Auklėtojos padėjėja

12.

Milda Morkūnienė

Virėja

13.

Vlada Krečienė

Virėja

14.

Virginija Gaušienė

Skalbėja, virėja

15.

Irena Leontjevienė

Valytoja

16.

Stasys Vitunskas

Įrengimų priežiūros ir  einamojo remonto darbininkas

17.

Albina Milčiuvienė

Kiemsargė

18.

Mindaugas Leskevičius

Informacinių technologijų specialistas
19.

Česlovas Gaušys

Įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (elektrikas)
20. Daiva Keršienė

Raštinės administratorė 

21.  Rima Abeciūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui (vaiko auginimo atostogose)

22.

Valė Marčiukaitienė Auklėtojos padėjėja

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ SKALBĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ ĮRENGIMŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu