Menu Close

Darbuotojai

                                     PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Pastabos

1.

Jurgita Arbutavičienė Aukštasis universitetinis Direktorė

2.

Melita Buckienė Aukštasis universitetinis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Edita Bartusevičiūtė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Snieguolė Bučinskaitė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Genovaitė Grudzinskaitė Aukštasis universitetinis Socialinė pedagogė
6. Lina Janulevičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Jolanta Kakštė Aukštasis universitetinis Neformaliojo švietimo (anglų kalbos) mokytoja Vaiko auginimo atostogose

8.

Valė Kižienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

9.

Rugilė Kuncevičiūtė Studijuoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

10.

Vilija Lastauskienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Rosita Levutaitė-Gainskienė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
12. Lina Mikelionienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Egidija Paužuolienė Aukštasis universitetinis Fizinio ugdymo mokytoja

14.

Ligita Petrauskienė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vaiko auginimo atostogose

15.

Agnė Pileckaitė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

16.

Rita Rasymienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

17.

Erika Smoliagė Aukštasis neuniversitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

18.

Rimutė Tankevičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Jurgita Totilienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

20.

Monika Valentinienė Studijuoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

21.

Reda Vokietaitienė Aukštasis universitetinis Meninio ugdymo mokytoja

22.

Daiva Žuromskaitė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO (ANGLŲ KALBOS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                          PAGALBINIS PERSONALAS

Eil.

Nr.

Darbuotojo pavardė, vardas Pareigų pavadinimas
1. Rima Abeciūnienė Raštinės administratorė, personalo specialistė
2. Kęstutis Alksninis Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
3. Ineta Andruškevičiūtė Mokytojo padėjėja
4. Jurgita Bertašienė Mokytojo padėjėja
5. Vida Brusokienė Valytoja, mokytojo padėjėja (SUP)
6. Jurgita Buikauskienė Mokytojo padėjėja
7. Virginija Gaušienė Mokytojo padėjėja (SUP)
8. Valentina Gramauskienė Mokytojo padėjėja
9. Viktorija Graževičienė Mokytojo padėjėja (SUP)
10. Rima Gražulienė Mokytojo padėjėja
11. Asta Krasnickienė Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
12. Vlada Krečienė Virėja
13. Jurgita Mikalonienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
14. Daiva Milienė Mokytojo padėjėja
15. Milda Morkūnienė Virėja
16. Ieva Radzvilienė Projektinio darbo specialistė
17. Raminta Simanavičiūtė Mokytojo padėjėja
18. Raimundas Valavičius Kiemsargis
19. Marytė Genevičienė Mokytojo padėjėja (SUP)
20. Laimutė Zakarevičienė Mokytojo padėjėja (SUP)
21. Virginija Ardzevičienė Mokytojo padėjėja