Darbuotojai

PEDAGOGAI

Eil Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

 

1.

Snieguolė Bučinskaitė

Aukštasis neuniversitetinis

Vaiko auginimo atostogose

 

2.

Angelė Cikanienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

3.

Odeta Česnulevičienė

Aukštasis

Logopedė

 

4.

Dalė Draugelienė

Aukštasis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

5.

Lina Janulevičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

6.

Jolanta Kazakevičienė

Aukštasis

Logopedė

 

7.

Valė Kižienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

8.

Vilija Lastauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

9.

Ligita Lesniauskaitė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

10.

Angelė Masionienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

11.

Elena Maslauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 
12. Lina Mikelionienė Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

13

Rima Nedzinskienė

Aukštasis

Logopedė

 

14.

Erika Poškevičienė

Aukštasis

Direktorė

 

15.

Rita Rasymienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

16.

Erika Smoliagė

Aukštasis neuniversitetinis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

17.

Rita Sulžickienė

Aukštasis

Kūno kultūros (judesio korekcijos) mokytoja

 

18.

Rimutė Tankevičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

19.

Jurgita Totilienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 
20. Greta Vilpišauskienė Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

21.

Daiva Žuromskaitė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KŪNO KULTŪROS (JUDESIO KOREKCIJOS) MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAGALBINIS PERSONALAS

Eil.

Nr.

Darbuotojo pavardė, vardas

Pareigų pavadinimas

1

Rima Abeciūnienė

Auklėtojos padėjėja

2

Laima Bakšienė

Raštinės administratorė (vaiko auginimo atostogose)

3

Jurgita Bertašienė

Auklėtojos padėjėja

4

Vida Brusokienė

Valytoja

5

Virginija Gaušienė

Virėja

6

Česlovas Gaušys

Įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (elektrikas)

7

Rima Gražulienė

Auklėtojos padėjėja

8

Viktorija Kazakevičiūtė

Auklėtojos padėjėja (vaiko auginimo atostogose)

9

Daiva Keršienė

Raštinės administratorė 

10

Asta Krasnickienė

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

11

Vlada Krečienė

Virėja

12

Mindaugas Leskevičius

Informacinių technologijų specialistas

13 Jolanta Kakštė

Mokytojo padėjėja

14

Irena Leontjevienė

Auklėtojos padėjėja

15

Dovilė Marčiulaitytė

Mokytojo padėjėja

16

Alma Mažeikienė

Auklėtojos padėjėja

17

Jurgita Mikalonienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

18

Daiva Milienė

Auklėtojos padėjėja

19

Milda Morkūnienė

Virėja

20 Raminta Simanavičiūtė

Sveikatos priežiūros specialistė (ortoptistė)

21

Valė Setkevičienė

Auklėtojos padėjėja

22 Vilija Stanaitienė

Kiemsargė

23

Jūratė Šidlauskienė

Auklėtojos padėjėja

24

Stasys Vitunskas

Įrengimų priežiūros ir  einamojo remonto darbininkas

25

Simona Užkurienė

Projektinio darbo specialistas