Menu Close

Darbuotojai

PEDAGOGAI

Eil Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Pastabos

1.

Snieguolė Bučinskaitė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Odeta Česnulevičienė Aukštasis universitetinis Logopedė

3.

Dalė Draugelienė Aukštasis universitetinis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.

Genovaitė Grudzinskaitė Aukštasis universitetinis Socialinė pedagogė
5. Edita Bartusevičiūtė Aukštasis neuniversitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Jolanta Kakštė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Valė Kižienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8.

Vilija Lastauskienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

9.

Lina Mikelionienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Egidija Paužuolienė Aukštasis universitetinis Fizinio ugdymo mokytoja
11. Ligita Petrauskienė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vaiko auginimo atostogose
12. Agnė Pileckaitė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

13.

Lina Juanulevičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

14.

Rita Rasymienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

15.

Erika Smoliagė Aukštasis neuniversitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

16.

Rimutė Tankevičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

17.

Jurgita Totilienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Daiva Žuromskaitė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

19.

Reda Vokietaitienė Aukštasis universitetinis Meninio ugdymo mokytoja

20.

Rugilė Kuncevičiūtė Studijuoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

21.

Rosita Levutaitė-Gainskienė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO (ANGLŲ KALBOS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAGALBINIS PERSONALAS

Eil.

Nr.

Darbuotojo pavardė, vardas Pareigų pavadinimas
1 Rima Abeciūnienė Raštinės administratorė
2 Monika Valentinienė Mokytojos padėjėja (SUP)
3 Jurgita Bertašienė Mokytojo padėjėja
4 Vida Brusokienė Valytoja
5 Virginija Gaušienė Virėja
6 Česlovas Gaušys Įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (elektrikas)
7 Rima Gražulienė Mokytojo padėjėja
8 Viktorija Kazakevičiūtė Mokytojo padėjėja
9 Valentina Gramauskienė Mokytojo padėjėja
10 Asta Krasnickienė Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
11 Vlada Krečienė Virėja
12 Mindaugas Leskevičius Informacinių technologijų specialistas
13 Ineta Andruškevičiūtė Mokytojo padėjėja
14 Laimutė Zakarevičienė Mokytojo padėjėja (SUP)
15 Jurgita Mikalonienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
16 Daiva Milienė Mokytojo padėjėja
17 Milda Morkūnienė Virėja
18 Raminta Simanavičiūtė Mokytojo padėjėja
19 Raimundas Valavičius Kiemsargis
20 Kęstutis Alksninis Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
21 Ieva Radzvilienė Projektinio darbo specialistė
22 Marytė Genevičienė Mokytojo padėjėja (SUP)