Menu Close

Darbuotojai

PEDAGOGAI

Eil Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

1.

Snieguolė Bučinskaitė Aukštasis neuniversitetinis Vaiko auginimo atostogose

2.

Angelė Cikanienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Odeta Česnulevičienė Aukštasis Logopedė

4.

Dalė Draugelienė Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

5.

Mingailė Augustė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Jolanta Kazakevičienė Aukštasis Logopedė

7.

Valė Kižienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8.

Vilija Lastauskienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

9.

Ligita Lesniauskaitė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

10.

Jolanta Kakštė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

11.

Elena Maslauskienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Lina Mikelionienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

13

Rugilė Kuncevičiūtė Studijuoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

14.

Erika Poškevičienė Aukštasis Direktorė

15.

Rita Rasymienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

16.

Erika Smoliagė Aukštasis neuniversitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

17.

Ieva Baliukonytė Aukštasis Socialinis pedagogas

18.

Rimutė Tankevičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

19.

Jurgita Totilienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Greta Vilpišauskienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

21.

Daiva Žuromskaitė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

22.

Reda Vokietaitienė Aukštasis Meninio ugdymo mokytoja

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAGALBINIS PERSONALAS

Eil.

Nr.

Darbuotojo pavardė, vardas Pareigų pavadinimas
1 Rima Abeciūnienė Raštinės administratorė
2 Monika Ardzevičiūtė Mokytojos padėjėja
3 Jurgita Bertašienė Auklėtojos padėjėja
4 Vida Brusokienė Valytoja
5 Virginija Gaušienė Virėja
6 Česlovas Gaušys Įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (elektrikas)
7 Rima Gražulienė Auklėtojos padėjėja
8 Viktorija Kazakevičiūtė Auklėtojos padėjėja (vaiko auginimo atostogose)
9 Valentina Gramauskienė Auklėtojos padėjėja
10 Asta Krasnickienė Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
11 Vlada Krečienė Virėja
12 Mindaugas Leskevičius Informacinių technologijų specialistas
13 Irena Leontjevienė Auklėtojos padėjėja
14 Alma Mažeikienė Auklėtojos padėjėja
15 Jurgita Mikelionienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
16 Daiva Milienė Auklėtojos padėjėja
17 Milda Morkūnienė Virėja
18 Raminta Simanavičiūtė Sveikatos priežiūros specialistė (ortoptistė)
19 Samanta Stanevičienė Kiemsargė
20 Jūratė Šidlauskienė Auklėtojos padėjėja
21 Kęstutis Alksninis Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
22 Simona Užkurė Projektinio darbo specialistė