Darbuotojai

PEDAGOGAI

Eil Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

1.

Vida Balynienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Snieguolė Bučinskaitė

Aukštasis neuniversitetinis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Angelė Cikanienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Odeta Česnulevičienė

Aukštasis

Logopedė

5.

Dalė Draugelienė

Aukštasis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

6.

Lina Janulevičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Aušra Pajadaitė- Jarmalavičienė

Aukštasis

Meninio ugdymo mokytoja

8.

Jolanta Kazakevičienė

Aukštasis

Logopedė

9.

Valė Kižienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

10.

Vilija Lastauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

11.

Ligita Lesniauskaitė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

12.

Angelė Masionienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

13.

Elena Maslauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

14.

Rima Nedzinskienė

Aukštasis

Logopedė

15.

Erika Poškevičienė

Aukštasis

Direktorė

16.

Rita Rasymienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

17.

Erika Smoliagė

Aukštasis neuniversitetinis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

18.

Rita Sulžickienė

Aukštasis

Kūno kultūros (judesio korekcijos) mokytoja

19.

Rimutė Tankevičienė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

20.

Jurgita Totilienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

21.

Daiva Žuromskaitė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KŪNO KULTŪROS (JUDESIO KOREKCIJOS) MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAGALBINIS PERSONALAS

Eil.

Nr.

Darbuotojo pavardė, vardas

Pareigų pavadinimas

1

Rima Abeciūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui (vaiko auginimo atostogose)

2

Laima Bakšienė

Raštinės administratorė (vaiko auginimo atostogose)

3

Jurgita Bertašienė

Auklėtojos padėjėja

4

Vida Brusokienė

Valytoja

5

Virginija Gaušienė

Skalbėja, virėja

6

Česlovas Gaušys

Įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (elektrikas)

7

Rima Gražulienė

Auklėtojos padėjėja

8

Viktorija Kazakevičiūtė

Auklėtojos padėjėja (vaiko auginimo atostogose)

9

Daiva Keršienė

Raštinės administratorė 

10

Asta Krasnickienė

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

11

Vlada Krečienė

Virėja

12

Mindaugas Leskevičius

Informacinių technologijų specialistas

13

Irena Leontjevienė

Auklėtojos padėjėja

14

Valė Marčiulaitienė

Auklėtojos padėjėja

15

Dovilė Marčiulaitytė

Mokytojo padėjėja

16

Alma Mažeikienė

Auklėtojos padėjėja

17

Jurgita Mikalonienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

18

Daiva Milienė

Auklėtojos padėjėja

19

Albina Milčiuvienė

Kiemsargė

20

Milda Morkūnienė

Virėja

21

Valė Setkevičienė

Auklėtojos padėjėja

22

Jūratė Šidlauskienė

Auklėtojos padėjėja

23

Stasys Vitunskas

Įrengimų priežiūros ir  einamojo remonto darbininkas

24

Dovilė Zeringienė

Sveikatos priežiūros specialistė (ortoptistė)