Menu Close

Darbo laikas

DARBO LAIKAS

Lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis” dirba 7.00 – 17.30 val.

Budinti grupė dirba 6.40 – 7.00 val. ir 17.30-17.50 val.

Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Ikimokyklinio ugdymo proceso trukmė nuo 2022-09-01 iki 2023-08-31.

Atostogos lopšelyje-darželyje ,,Šaltinėlis” numatomos birželio, liepos ir rugpjūčio mėn.

Priešmokyklinio ugdymo mokslo metų trukmė nuo 2022-09-01 iki 2022-08-31, ugdymo proceso pabaiga 2023-05-31.  Vadovaujantis 2022-2023 m. m. mokinių pradinio ugdymo programos bendruoju planu, priešmokyklinio ugdymo vaikams organizuojamos atostogos:

            Rudens nuo 2022-10-31 iki 2023-11-04;

            Žiemos (Kalėdų) nuo 2022-12-27 iki 2023-01-06;

            Žiemos nuo 2023-02-13 iki 2023-02-17;

            Pavasario (Velykų) nuo 2023-04-11 iki 2023-04-14;

Vasaros nuo 2023-06-09 iki 2032-08-31.