Menu Close

Darbo laikas

DARBO LAIKAS

Lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis” dirba 7.00 – 17.30 val.

Budinti grupė dirba 6.40 – 7.00 val. ir 17.30-17.50 val.

Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Ikimokyklinio ugdymo proceso trukmė nuo 2021-09-01 iki 2022-08-31.

Atostogos lopšelyje-darželyje ,,Šaltinėlis” numatomos birželio, liepos ir rugpjūčio mėn.

Priešmokyklinio ugdymo mokslo metų trukmė nuo 2018-09-01 iki 2019-08-31, ugdymo proceso pabaiga 2019-05-31.  Vadovaujantis 2018-2019 m. m. mokinių pradinio ugdymo programos bendruoju planu, priešmokyklinio ugdymo vaikams organizuojamos atostogos:

            Rudens nuo 2021-11-03 iki 2021-11-05;

            Žiemos (Kalėdų) nuo 2021-12-27 iki 2022-01-07;

            Žiemos nuo 2022-02-14 iki 2022-02-18;

            Pavasario (Velykų) nuo 2022-04-19 iki 2022-04-22;

Vasaros nuo 2022-06-10 iki 2022-08-31.