Menu Close

Darbo laikas

DARBO LAIKAS

Lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis” dirba 7.00 – 17.30 val.

Budinti grupė dirba 6.40 – 7.00 val. ir 17.30-17.50 val.

Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Ikimokyklinio ugdymo proceso trukmė nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31.

Atostogos lopšelyje-darželyje ,,Šaltinėlis” numatomos birželio, liepos ir rugpjūčio mėn.

Priešmokyklinio ugdymo mokslo metų trukmė nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31, ugdymo proceso pabaiga 2024-05-31.  Vadovaujantis 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, priešmokyklinio ugdymo vaikams organizuojamos atostogos:

            Rudens nuo 2023-10-30 iki 2023-11-03;

            Žiemos (Kalėdų) nuo 2023-12-27 iki 2023-01-05;

            Žiemos nuo 2024-02-19 iki 2024-02-23;

            Pavasario (Velykų) nuo 2024-04-02 iki 2024-04-05;

            Vasaros nuo 2024-06-12 iki 2024-08-31.