Menu Close

Informacija apie darbo užmokestį

 

Alytaus lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius 2021 m.

2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur***

Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m.

2022 m. IV  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Logopedas

1,4

1324,41

1,5

1718,87

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

11,24*

1453,88**

10,97*

1668,70**

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

2,08*

1333,95**

3,77*

1524,45**

Mokytojo padėjėjas

8

786,18

8

882,38

Mokytojo padėjėjas (SUP) 1 762,88 1,8 850,70
Virėjas

2,25

792,57

2,25

900,98

 

*  – etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)

**  –  vienam etatui

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Jurgita Zajančkauskienė, tel. 8 608 43293