Informacija apie darbo užmokestį

 

Alytaus lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

Pareigybių (etatų) skaičius 2018 m.

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur***

 

 

Pareigybių (etatų) skaičius 2019 m.

2019 m. II  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Logopedas

1,75

922,82

1,75

1152,47

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

9,95*

864,89**

9,95*

982,67**

Priešmokyklinio ugdymo auklėtojas

3,27*

939,46**

3,27*

1113,41**

Auklėtojo padėjėjas

8

553,65

8

633,61

Virėjas

2

557,35

2

636,64

 

 

*  - etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)

**  -  vienam etatui

*** – - indeksuotas  iš 1,289 koeficiento