Informacija apie darbo užmokestį

 

Alytaus lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

Pareigybių (etatų) skaičius 2018 m.

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur***

 

 

Pareigybių (etatų) skaičius 2019 m.

2019 m. IV  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Logopedas

1,75

922,82

1,5

1157,37

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

9,95*

864,89**

11,6*

977,86**

Priešmokyklinio ugdymo auklėtojas

3,27*

939,46**

1,62*

1184,67**

Auklėtojo padėjėjas

8

553,65

8

632,32

Virėjas

2

557,35

2

636,64

 

 

*  - etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)

**  -  vienam etatui

*** – - indeksuotas  iš 1,289 koeficiento