Menu Close

Informacija apie darbo užmokestį

 

Alytaus lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius 2023 m.

2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur***

Pareigybių (etatų) skaičius 2024 m.

2024 m. I  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Logopedas

1,5

2042,34

1,5

2446,33

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

10,2*

1873,29**

10,93*

1995,96**

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,44*

1742,50**

3,48*

1888,69**

Mokytojo padėjėjas

8

974,18

8

1049,48

Mokytojo padėjėjas (SUP) 2,25 850,70 3,75 1024,37
Virėjas

2,25

1000,27

2,0

1068,56

 

*  – etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)

**  –  vienam etatui

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Jurgita Zajančkauskienė, tel. 8 608 43293