Informacija apie darbo užmokestį

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Eilės Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Darbo stažas (metais)

2017 m. vidutinis mėnesinis bruto

Eur

2018 m.

III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto Eur

 1.  

Direktorius

1,0

Daugiau kaip 15 m.

 1.  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,0

Daugiau kaip 15 m.

 1.  

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1,0

 1.  

Logopedas

1,75

Daugiau kaip 15 m.

696,61

729,97

 1.  

Tiflopedagogas

(vakuojantis)

0,25

 1.  

Meninio ugdymo pedagogas

0,75

Daugiau kaip 15 m.

 1.  

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

9,95

688,44

743,75

 1.  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,27

694,34

757,30

 1.  

Informacinių technologijų specialistas

0,1

 1.  

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas

1

Daugiau kaip 15 m.

 1.  

Sveikatos priežiūros specialistas (ortoptistas)

1

 1.  

Auklėtojo padėjėjas

8,0

395,53

418,59

 1.  

Virėjas

2,0

417,11

421,35

 1.  

Raštinės administratorius

1

 1.  

Įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (elektrikas)

0,25

 1.  

Skalbėjas

0,2

 1.  

Valytojas

1

 1.  

Kiemsargis

0,7

 1.  

Įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

1,0