Informacija apie darbo užmokestį

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

Pareigybių skaičius

2017 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

2018 m. IV  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Logopedas

1,75

696,61

726,29

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

9,95*

688,44**

684,14**

Priešmokyklinio ugdymo auklėtojas

3,27*

694,34**

749,62**

Auklėtojo padėjėjas

8

395,53

485,28

Virėjas

2

417,11

487,60

 

    * – etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)

    ** -  vienam etatui