Menu Close

Informacija apie darbo užmokestį

 

Alytaus lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius 2021 m.

2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur***

Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m.

2022 m. I  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Logopedas

1,4

1324,41

1,4

1707,09

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

11,24*

1453,88**

11,2*

1633,26**

Priešmokyklinio ugdymo auklėtojas

2,08*

1333,95**

3,12*

1506,31**

Mokytojo padėjėjas

8

786,18

8

850,70

Mokytojo padėjėjas (SUP) 1 762,88 1,8 850,70
Virėjas

2,25

792,57

2,25

900,98

 

*  – etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)

**  –  vienam etatui

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Jurgita Zajančkauskienė