Administracija

LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORĖ ERIKA POŠKEVIČIENĖ
 
Tel. Nr. (8-315) 729 41, mob. tel. 8 678 10831
Erika Poskeviciene
MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ ASTA KRASNICKIENĖ
 
Tel. Nr. (8-315) 72 941
 
 
 
RAŠTINĖS ADMINISTRATORĖ DAIVA KERŠIENĖ
 
Tel. Nr. (8-315) 72 941