Menu Close

Administracija

LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORĖ ERIKA POŠKEVIČIENĖ
Tel. Nr. (8-315) 729 41, mob. tel. 8 678 10831
Erika Poskeviciene
MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ ASTA KRASNICKIENĖ
Tel. Nr. (8-315) 72 941
RAŠTINĖS ADMINISTRATORĖ RIMA ABECIŪNIENĖ
Tel. Nr. (8-315) 72 941