Administracija

Lopšelio-darželio direktorė Erika Poškevičienė
Tel. Nr. (8-315) 729 41, mob. tel. 8 678 10831
Erika Poskeviciene
 
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus gyvenimo aprašymas
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus pareigybės aprašymas
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus darbo grafikas
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Draugelienė
Tel. Nr. (8-315) 72 941
 
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui gyvenimo aprašymas
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo grafikas
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Jurgita Mikalonienė
Tel. Nr. (8-315) 72 941
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus pavaduotojo ūkiui darbo grafikas
 
Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Asta Krasnickienė
Tel. Nr. (8-315) 72 941
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialisto pareigybės aprašymas
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialisto darbo grafikas
 
Raštinės administratorė Daiva Keršienė
Tel. Nr. (8-315) 72 941
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ raštinės administratoriaus darbo grafikas