Menu Close

Administracija

DIREKTORĖ JURGITA ARBUTAVIČIENĖ
Tel. Nr. (8-315) 72 941
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI DALĖ DRAUGELIENĖ
Tel. Nr. (8-315) 72 941

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI DARBO GRAFIKAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIUI JURGITA MIKALONIENĖ
Tel. Nr. (8-315) 72 941
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ŪKIUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ŪKIUI DARBO GRAFIKAS

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ ASTA KRASNICKIENĖ
Tel. Nr. (8-315) 72 941
RAŠTINĖS ADMINISTRATORĖ RIMA ABECIŪNIENĖ
Tel. Nr. (8-315) 72 941