Vadovų darbotvarkė

Direktorės Erikos Poškevičienės sausio mėn. darbotvarkė

Renginiai

Data

                   Vieta      

Lopšelio-darželio tarybos posėdis

2020-01-21,

14.30 val.

Direktoriaus kabinetas

Paskaita  „Eteriniai aliekai ir jų naudojimas sveikatingumo stiprinimui

2020-01-22,

17.00 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas. Pokalbiai rytais – „Pusryčiai su vadovais“

2020-01-28/29,

7.30- 8.30 val.

Direktoriaus kabinetas

Pasitarimas švietimo  biudžetinių įstaigų direktoriams

2020-01-31, 10 val.

Alytaus miesto savivaldybė, posėdžių salė

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dalės Draugelienės sausio mėn. darbotvarkė 

Renginiai

Data

                   Vieta      

Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Skambanti laisvė“

2020-01-13,

13.00 val.

Sausio 13-osios kryžius miesto parke

Lopšelio-darželio tarybos posėdis

2020-01-21,

14.30 val.

Direktoriaus kabinetas

Socialinio ir finansinio raštingumo progamos „Aflatoun“ pristatymas

2020-01-21,

14.00 val.

Alytaus jaunimo centras

Paskaita  „Eteriniai aliekai ir jų naudojimas sveikatingumo stiprinimui

2020-01-22,

17.00 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas. Pokalbiai rytais – „Pusryčiai su vadovais“

2020-01-28/29,

7.30-8.30 val.

Direktoriaus kabinetas