Vadovų darbotvarkė

Direktorės Erikos Poškevičienės sausio mėn. darbotvarkė

Renginiai

Data

Vieta

Dalyvavimas mokymuose dėl centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklas sistemos diegimo 2019-01-07, 9.00-16.00 val. Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salė

Dalyvavimas  projekte „Inovacijos vaikų darželiuose“. Mokymų ciklas. 2 dalis.

2019-01-15/16

LR Švietimo ir mokslo ministerija, Vilnius

Dalyvavimas Laisvės Gynėjų dienos renginiuose

2019-01-13

Alytaus miesto erdvės

Direktoriaus metų veiklos ataskaitos parengimas

Iki 2019-01-20

 

Lopšelio-darželio tarybos posėdis.  Direktoriaus metų veiklos ataskaitos svarstymas

2019-01-22, 13 val.

Metodinis kabinetas

Dalyvavimas  projekte „Inovacijos vaikų darželiuose“. Stažuotė. Bett paroda Londone

2019-01-22/26

Londonas,

Exel parodų rūmai

Pasitarimas švietimo  biudžetinių įstaigų direktoriams

2019-02-01, 10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybė, posėdžių salė

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dalės Draugelienės sausio mėn. darbotvarkė

Renginiai

Data

Vieta

Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos posėdis dėl Alytaus metų apdovanojimo

2019-01-03, 16.00 val.

Alytaus miesto savivaldybė, posėdžių salė

Dalyvavimas mokymuose dėl centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklas sistemos diegimo

2019-01-07, 9.00-16.00 val.

Alytaus miesto savivaldybė, posėdžių salė

Dalyvavimas seminare

„Tarptautiniai projektai – erdvė tobulėjimui ir pokyčiams“

2019-01-25, 13.00 val.

Alytaus Piliakalnio progimnazija