Vadovų darbotvarkė

Direktorės Erikos Poškevičienės lapkričio mėn. darbotvarkė  

Renginiai

Data

                   Vieta               

Įstaigos VGK posėdis

2019-11-05,  9 val.

Direktoriaus kabinetas

Seminaras Alytaus m., Alytaus raj., Lazdijų raj. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Ankstyvasis skaitymas: teorija ir praktika“

2019-11-05, 10 val.

Alytaus lopšelis-darželis  „Šaltinėlis“

Pasitarimas švietimo  biudžetinių įstaigų direktoriams

2019-11-12, 10 val.

Alytaus miesto savivaldybė,

posėdžių salė

Atviros logopedo veiklos stebėjimas

2019-11-13, 9 val.

Alytaus lopšelis-darželis  „Obelėlė“

Alytaus Dzūkijos mokyklos ir Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 100-mečio šventinis renginys

2019-11-14, 15 val.

Alytaus miesto teatras

Dalyvavimas projekte „Inovacijos vaikų darželiuose“. Priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rengėjų konsultacija

2019-11-15/16

Vilniaus kolegija

ŠMSM viešoji konsultacija Alytaus miesto savivaldybės  švietimo  biudžetinių įstaigų direktoriams dėl sėkmingo ugdymo proceso įgyvendinimo

2019-11-19, 10 val.

Alytaus Putinų gimnazija

Lietuvos kariuomenės dienos renginiai

2019-11-22, nuo

9 val.

Dainavos progimnazija, Alytaus miesto erdvės

Pasitarimas švietimo  biudžetinių įstaigų direktoriams

2019-11-29, 10 val.

Užimtumo tarnyba

(Vilniaus g. 21)

Dalyvavimas programos „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo“ mokymuose

Per mėnesį, pagal atskirą grafiką

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dalės Draugelienės lapkričio mėn. darbotvarkė 

Renginiai

Data

                   Vieta               

Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos posėdis

2019-11-04,

15.30 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė

Įstaigos VGK posėdis

2019-11-05,

9 val.

Direktoriaus kabinetas

Seminaras Alytaus m., Alytaus raj., Lazdijų raj. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Ankstyvasis skaitymas: teorija ir praktika“

2019-11-05,

10 val.

Alytaus lopšelis-darželis  „Šaltinėlis“

Vaiko gerovės komisijos narių pasitarimas

2019-11-06,

13.00 val.

Alytaus m. PPT

Janinos Šyvokienės knygos „Nenugalėtas ir neužmirštas“ pristatymas

2019-11-21,

15.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė

Literatūrinė popietė „Vienas vardas įrašytas mano širdyje“

2019-11-26,

15.00 val.

Alytaus Panemunės progimnazija

Dalyvavimas programos „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo“ mokymuose

Per mėnesį, pagal atskirą grafiką

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“