Get Adobe Flash player

Vadovų darbotvarkė

Direktorės Erikos Poškevičienės lapkričio mėn. darbotvarkė

Renginiai

Data

Vieta

Lopšelių- darželių direktorių pasitarimas dėl nuostatų keitimo

2018-11-07, 13 val.

Alytaus miesto savivaldybė, 201 kab.

Aktyvių tėvų klubo steigiamasis susirinkimas

2018-11-07, 17 val.

Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ aktų salė

Regioninio konkurso „Mano pirmoji mokytoja baigiamojo renginio organizavimas, vedimas

2018-11-08, 14 val.

Alytaus Putinų gimnazija

Dalyvavimas Alytaus m. savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose dėl įstaigos etatų skaičiaus

2018-11-15, 14 val.

Alytaus miesto savivaldybė, 201 kab.

Dalyvavimas Panemunės progimnazijos 30-mečio šventiniame renginyje

2018-11-16 , 18 val.

Panemunės progimnazija

Dalyvavimas nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ veiklose. Kūrybinės komandos pasitarimas.

2018-11-22, 10 val.

Alytaus profesinio rengimo centras

Dalyvavimas seminare apie eTwinning  projektinę veiklą

2018-11-27, 13 val.

Aktų salė

Pasitarimas švietimo  biudžetinių įstaigų direktoriams dėl gerosios vadybinės praktikos sklaidos

2018-11-30, 10.00 val.

Alytaus „Volungės“ progimnazija

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dalės Draugelienės lapkričio mėn. darbotvarkė

Renginiai

Data

Vieta

Pasitarimas ikimokyklinių įstaigų vadovų dėl  efektyvaus bendravimo su ugdytinių tėvais

2018-11-20, 13.00 val.

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

Dalyvavimas edukacinio japoniško konstruktoriaus „LaQ“ pristatyme miesto mokyklų metodinių grupių pirmininkams

2018-11-21, 14.00 val

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

Dalyvavimas seminare apie eTwinning  projektinę veiklą

2018-11-27, 13 val.

Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ aktų salė

Dalyvavimas seminare „eTwinning mokytojų profesiniam augimui ir
kompetancijų gilinimui“
2018-11-20, 10.00 val. Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla