Vadovų darbotvarkė

Direktorės Erikos Poškevičienės gegužės mėn. darbotvarkė 

Renginiai

Data

Vieta

Lopšelių-darželių „Šaltinėlis“, „Vyturėlis“, „Nykštukas“, „Obelėlė“, „Putinėlis“ bendradarbiavimo tinklo 2-asis susitikimas. Planavimas. Vadovų susitikimas.

2019-05-02, 10 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“

Lopšelių-darželių „Šaltinėlis“, „Vyturėlis“, „Nykštukas“, „Obelėlė“, „Putinėlis“ bendradarbiavimo tinklo veikla. Planavimas. Pristatymas bendruomenei.

2019-05-07, 13.30 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Audito skyriaus vidaus audito ataskaitos svarstymas. Švietimo įstaigų vadovų susitikimas.

2019-05-08, 13 val.

Alytaus m. savivaldybė, 4 a. salė

Dalyvavimas  projekte „Inovacijos vaikų darželiuose“. Dalyvavimas konferencijoje. Darbo grupės moderavimas.

2019-05-09

Kaunas, VDU

Dalyvavimas  projekte „Inovacijos vaikų darželiuose“. Stažuotė Danijoje.

2019-05-20/24

Danija, Kopenhaga

Dalyvavimas  projekte „Inovacijos vaikų darželiuose“. Mokymų ciklas. 8 dalis. „Kokybiška priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo praktika“

2019-05-29

Vilnius

Dalyvavimas švietimo įstaigų vadovų pasitarime

2019-05-31, 10 val.

Alytaus m. savivaldybė, posėdžių salė

 


 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dalės Draugelienės gegužės mėn. darbotvarkė     

Renginiai

Data

Vieta

Alytaus miesto 5 lopšelių-darželių bendradarbiavimo modelio įgyvendinimo iniciatyvinių grupių susitikimas

2019-05-02, 10.00 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“

Lopšelių-darželių, mokyklų-darželių ir bendrojo ugdymo mokyklų vadovų dėl darželinukų ir pradinukų 1 kilometro ėjimo

2019-05-08, 15 val.

Alytaus miesto tarybos posėdžių salėje

Dalyvavimas Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,Inovacijos vaikų darželyje 2019“

2019-05-09

Kaunas

Dalyvavimas respublikinėje konferencijoje „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimas ugdytinio pažangai" 2019-05-10 Kaunas

 Bendruomenės sporto šventė „Sportuoja visa šeima“

2019-05-14, 17.00 val.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos sporto salė

Dalyvavimas seminare „Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimas“ 

2019-05-22, 9.30 val.

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla

Dalyvavimas seminare „vaiko stiprybėse – vaiko sėkmė“

2019-05-23

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“