Get Adobe Flash player

Vadovų darbotvarkė

Direktorės Erikos Poškevičienės rugsėjo mėn. darbotvarkė

Renginiai

Data

Vieta

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose:

2 ir 6 gr.

1 ir 3 gr.

5 ir 8 gr.

4 ir 7 gr.

 

2018-09-04, 17 val.

2018-09-05, 17 val.

2018-09-06, 17 val.

2018-09-10, 17 val.

 

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Dalyvavimas Alytaus Jaunimo centro mokslo metų atidarymo šventėje

2018-09-10, 15 val.

Alytaus Jaunimo centras

Pasitarimas švietimo  biudžetinių įstaigų vadovams dėl etatinio apmokėjimo

2018-09-20, 10.00 val.

Alytaus Jaunimo centras

Dalyvavimas nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ veiklose. Stažuotė Estijoje, Suomijoje.

2018-09-23/29

Estija, Suomija

Atrankos dėl laisvos sveikatos priežiūros specialisto (ortoptisto) vietos  vykdymas

2018-09-21, nuo 8 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dalės Draugelienės rugsėjo mėn. darbotvarkė

Renginiai

Data

Vieta

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose:

2 ir 6 gr.

1 ir 3 gr.

5 ir 8 gr.

4 ir 7 gr.

 

2018-09-04, 17 val.

2018-09-05, 17 val.

2018-09-06, 17 val.

2018-09-10, 17 val.

 

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos posėdis

2018-09-20, 16 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė 

Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pasitarimas

2018-09-28, 10 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė 

Atrankos dėl laisvos sveikatos priežiūros specialisto (ortoptisto) vietos  vykdymas

2018-09-21, nuo 8 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“