Vadovų darbotvarkė

Direktorės Erikos Poškevičienės rugsėjo mėn. darbotvarkė  

Renginiai

Data

                   Vieta                  

Darbo grupės dėl  Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų koregavimo posėdis

2019-09-03, 16.00 val.

Alytaus miesto savivaldybė, 201 kab.

Projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos susitikimas

2019-09-05, 15.00 val.

Alytaus miesto savivaldybė, posėdžių salė

Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovų asociacijos susirinkimas

2019-09-06, 14.00 val.

Alytaus Dainavos progimnazija

Pasitarimas švietimo  biudžetinių įstaigų direktoriams

2019-09-12, 16.00 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“

Dalyvavimas seminare „STEAM dalykų integravimas ugdant inovatorių kartą“

2019-09-13

Šiauliai, PPT

Dalyvavimas projekte „Inovacijos vaikų darželiuose“. Priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rengėjų konsultacija.  

2019-09-17

Kaunas, lopšelis-darželis „Vaikystė“

Dalyvavimas forume „Ko verslas tikisi iš švietimo?“

2019-09-25, 15 val.

Alytaus miesto savivaldybė, posėdžių salė

Pasitarimas švietimo  biudžetinių įstaigų direktoriams

2019-09-27, 10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybė, posėdžių salė

Grupių tėvų susirinkimai (pagal mėnesio darbo planą)

Per mėnesį

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dalės Draugelienės rugsėjo mėn. darbotvarkė     

Renginiai

Data

                   Vieta                  

Pasitarimas dėl strateginio plano rengimo

2019-09-09, 15.00 val.

Alytaus miesto savivaldybė, 201 kab.

Dalyvavimas seminare „STEAM dalykų integravimas ugdant inovatorių kartą“

2019-09-13

Šiauliai, PPT

Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos posėdis

2019-09-19, 15.30 val.

Alytaus miesto savivaldybė, posėdžių salė

Grupių tėvų susirinkimai (pagal mėnesio darbo planą)

Per mėnesį

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“