Vadovų darbotvarkė

Direktorės Erikos Poškevičienės kovo mėn. darbotvarkė   

Renginiai

Data

Vieta

Švietimo  biudžetinių įstaigų vadovų susitikimas su Visuomenės sveikatos biuro darbuotojais

2019-03-04, 13.00 val.

Alytaus miesto savivaldybė, posėdžių salė

Dalyvavimas  projekte „Inovacijos vaikų darželiuose“. Mokymų ciklas. 5 dalis. „Kokybiška priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo praktika“

2019-03-07/08

Vilnius

Dalyvavimas Lietuvos nepriklausomybės  atkūrimo paminėjimo renginiuose

2019-03-11

Alytaus miesto erdvės

Dalyvavimas respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ 2 etapo renginyje

2019-03-13, 10 val.

A.Ramanausko-Vanago gimnazijos sporto salė

Alytaus m ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų „Užgavėnių kaukės“ iškilmingas uždarymas

2019-03-18, 14 val.

Alytaus r. viešoji biblioteka, Naujoji g. 48

2-ojo Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų konkurso „Šaltinėlio versmė“ parodos atidarymas

2019-03-20, 9.30 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Projekto „Lyderių laikas 3“ magistrantų darbų pristatymas

2019-03-21, 15.00 val.

Alytaus miesto savivaldybė, posėdžių salė

Atrankos pokalbiai su kandidatais  ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybei užimti

2019-03-22, 9 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių grupių pirmininkams ir pavaduotojams ugdymui

2019-03-22, 10 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Dalyvavimas  projekte „Inovacijos vaikų darželiuose“. Mokymų ciklas. 6 dalis. „Kokybiška priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo praktika“

2019-03-27

Vilnius

Pasitarimas švietimo  biudžetinių įstaigų direktoriams

2019-03-29, 10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybė, posėdžių salė

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui kovo mėn. darbotvarkė                             

Spektaklis ikimokyklinio ir meninio ugdymo pedagogams „Barbora Radvilaitė. Rūmų paslaptys“, skirtas gimtosios kalbos savaitei paminėti

2019-03-07, 11 val.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

Alytaus m ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų „Užgavėnių kaukės“ iškilmingas uždarymas

2019-03-18, 14 val.

Alytaus rajono viešoji biblioteka, Naujoji g. 48

2-ojo Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų konkurso „Šaltinėlio versmė“ parodos atidarymas

2019-03-20, 9.30 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Projekto „Lyderių laikas 3“ magistrantų darbų pristatymas

2019-03-21, 15.00 val.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

Atrankos pokalbiai su kandidatais  ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybei užimti

2019-03-22, 9 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių grupių pirmininkams ir pavaduotojams ugdymui

2019-03-22, 10 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“