Vadovų darbotvarkė

Direktorės Erikos Poškevičienės liepos, rugpjūčio  mėn. darbotvarkė 

Renginiai

Data

Vieta

Individualūs  pokalbiai su darbuotojais

Liepos-rugpjūčio mėn., individualiai suderintu laiku

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Alytaus m. švietimo įstaigų vadovų asociacijos susirinkimas

2019-07-02, 10 val.

Dainavos progimnazija

Dalyvavimas Alytaus m. savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų susitikime su Alytaus m. vadovais dėl teritorijų atvėrimo

2019-07-02, 15 val.

Alytaus m. savivaldybė,

201 kab.

Komandiruotė. Kauno apygardos teismas (dėl daiktų atsiėmimo)

2019-07-04

Kaunas

Dalyvavimas A. Juozapavičiaus 100-ųjų žūties metinių minėjimo renginyje

2019-07-05, 12 val.

Erdvė šalia A. Juozapavičiaus tilto atminimo ženklo

Dalyvavimas  projekte „Inovacijos vaikų darželiuose“. Praktinių veiklų ciklas.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjų viešoji konsultacija

2019-07-08, 14 val.

Vilnius, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Kasmetinės atostogos

2019-07-15-

2019-08-14

 

Dalyvavimas  projekte „Inovacijos vaikų darželiuose“. Praktinių veiklų ciklas.  Priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjų susitikimas.

2019-08-19

Vilnius

Dalyvavimas švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarime

2019-08-28, 10 val.

Alytaus m. savivaldybės posėdžių salė

 


 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dalės Draugelienės liepos, rugpjūčio mėn. darbotvarkė     

Renginiai

Data

Vieta

Kasmetinės atostogos

2019-06-17/ 07-19

 

2019-08-12/08-23