Menu Close

Vaikų maitinimas

VAIKŲ MAITINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 20 dienų meniu
Vaikai lopšelyje-darželyje maitinami keturis kartus. Vaikų maitinimas organizuojamas pagal suderintus su Valstybine maisto  ir veterinarijos tarnyba valgiaraščius. Valgiaraščiai sudaryti atsižvelgiant į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, vadovaujantis „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu“.
Lopšelis-darželis dalyvauja paramos programoje ,,Pienas vaikams“. Programa parengta siekiant pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą.
Vykdoma „Vaisių vartojimo skatinimo programa“. Įgyvendinant  formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika.