Viešieji pirkimai

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2017 M. IV KETV. PIRKIMŲ SUVESTINĖ
parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2017 M. III KETV. PIRKIMŲ SUVESTINĖS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2017 M. II KETV. PIRKIMŲ SUVESTINĖ
parsisiųsti Adobe PDF formatu
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2017 M. I KETV. PIRKIMŲ SUVESTINĖ
parsisiųsti Abode PDF formatu
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2017 M. PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ
parsisiųsti Adobe PDF formatu
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2016 M. PLANUOJAMŲ PIRKINIŲ SUVESTINĖ
parsisiųsti Adobe PDF formatu
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2015 M. PLANUOJAMŲ PIRKINIŲ SUVESTINĖ
parsisiųsti Adobe PDF formatu
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2014 M. PLANUOJAMŲ PIRKINIŲ SUVESTINĖ
parsisiųsti MS Word formatu
 
MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu
 
SUDARYTOS SUTARTYS
parsisiųsti Adobe PDF formatu
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2016 M. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO SUVESTINĖ
parsiiųsti Adobe PDF formatu
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2018 M. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO SUVESTINĖ
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2019 M. PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2019 M. IV KETVIRČIO PIRKIMŲ SUVESTINĖ