Menu Close

Asmens duomenų apsauga

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės
parsisiųti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-daržeklio „Šaltinėlis“ duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašas

parsisiųsti Adobe PDf formatu

Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašo 1_priedas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašo 2_priedas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ interneto privatumo ir slapukų politika

parsisisųsti Adobe PDF formatu

Pranešimas duomenų subjektui apie įvykusį duomenų saugumo pažeidimą

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprasas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Reagavimo į duomenų saugumo pažeidimus schema

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Subjektų prašymų ištrinti asmens duomenis forma

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Subjektų prašymų leisti ištaisyti duomenis forma

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Alytaus miesto savivaldybės asmens duomenų apsaugos pareigūnė Giedrė Lazarevičė konsultuoja dėl duomenų apsaugos.