Parama

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnį iki 2 % nuo sumokėto pajamų mokesčio Jūs galite skirti pasirinktai labdaros organizacijai (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Jums reikia  kasmet iki gegužės 1 d. pateikti užpildytą Mokesčių inspekcijos patvirtintą prašymo formą FR0512.
 
Norintys skirti paramą mūsų įstaigai, tai gali padaryti kreipdamiesi į lopšelio-darželio grupės auklėtoją arba į administraciją, kur Jums bus pateiktas prašymas ir paaiškinta, kaip jį užpildyti.
 
Kviečiame Jus pasinaudoti šia proga ir paremti mūsų lopšelį-darželį. Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio aplinkos ir  vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.
 
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą
 
Įstaigos rekvizitai prašymams dėl 2 % pajamų mokesčio pervedimo:
 
Paramos gavėjas:  Alytaus lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis"
Įstaigos kodas:       191053476
Adresas:                Šaltinių g. 26  62341 Alytus
Banko sąskaita:      LT 557181200002130616
Bankas:                  AB Šiaulių bankas
 
LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO, PANAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
 
2% PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2017 METAIS