Planavimo dokumentai

2020-2021 M. M.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-2021 M.M.
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" DIREKTORIAUS 2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2021-2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2020-2021 MOKSLO METŲ VEIKLOS  PLANAS
2019-2020 M. M.
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2020-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2019-2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS  PLANAS
2018-2019 M. M.
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS
2017-2018 M. M.
 
DIREKTORIAUS 2018 METŲ UŽDUOTYS 
DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2018-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2018-2019 M. M. VEIKLOS PLANAS