Menu Close

Planavimo dokumentai

2023-2024 M. M.
2022-2023 M. M.
2021-2022 M. M.
2020-2021 M.M.
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS” 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2021-2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS” 2020-2021 MOKSLO METŲ VEIKLOS  PLANAS
2019-2020 M. M.
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS” 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS” 2020-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS” 2019-2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS  PLANAS
2018-2019 M. M.
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS” DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS” 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS” 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS” 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS
2017-2018 M. M.
DIREKTORIAUS 2018 METŲ UŽDUOTYS
DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS” 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS” 2018-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2018-2019 M. M. VEIKLOS PLANAS