Planavimo dokumentai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2021 M. MĖNESIO VEIKLOS PLANAI
 
 
2019-2020 M. M.
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" DIREKTORĖS 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" DIREKTORĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2020-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2019-2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS  PLANAS
 
2018-2019 M. M.
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" DIREKTORĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS
 
2017-2018 M. M.
 
DIREKTORIAUS 2018 METŲ UŽDUOTYS 
 
DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2018-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS 
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2018-2019 M. M. VEIKLOS PLANAS