Planavimo dokumentai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS
 
DIREKTORIAUS 2018 METŲ UŽDUOTYS 
 
DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2018-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2018-2019 M. M. VEIKLOS PLANAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2019 M. SAUSIO MĖN. VEIKLOS PLANAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2019 M. VASARIO MĖN. VEIKLOS PLANAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2019 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS