Planavimo dokumentai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2020 M.MĖNESIO VEIKLOS PLANAI
 
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 
2020 m. kovo mėn. veiklos planas
2020 m. balandžio mėn. veiklos planas
2020 m. gegužės mėn. veiklos planas
2020 m. birželio mėn. veiklos planas 
2020 m. liepos, rugpjūčio mėn. veiklos planas
2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas
2020 m. spalio mėn. veiklos planas
2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas
2019-2020 M. M.
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" DIREKTORĖS 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" DIREKTORĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2020-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2019-2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS  PLANAS
 
2018-2019 M. M.
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" DIREKTORĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS
 
2017-2018 M. M.
 
DIREKTORIAUS 2018 METŲ UŽDUOTYS 
 
DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS" 2018-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS 
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2018-2019 M. M. VEIKLOS PLANAS