Menu Close

Komisijos ir tarybos

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDOS INSTITUCIJOS

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA 

Pirmininkė – Rimutė Tankevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

Jurgita Totilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Daiva Žuromskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Asta Krasnickienė  – maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;

Jurgita Bertašienė – auklėtojos padėjėja;

Daiva Milienė – auklėtojos padėjėja;

Monika Lastauskienė – tėvų atstovė;

Neringa Plentaitė-Kuzmauskienė – tėvų atstovė;

Rita Abečiūnienė – tėvų atstovė.

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė –  Erika Poškevičienė, direktorė

Sekretorė –  Dalė Draugelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA 

Pirmininkė – Erika Poškevičienė, direktorė

Nariai:

Odeta Česnulevičienė, logopedė metodininkė;

Rimutė Tankevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Daiva Žuromskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rita Rasymienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Valė Kižienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Dalė Draugelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Jurgita Totilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ligita Lesniauskaitė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Odeta Česnulevičienė – logopedė;

Rita Rasymienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Genovaitė Grudzinskaitė – socialinė pedagogė.

LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA: 

Pirmininkė – Dalė Draugelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: Jurgita Mikalonienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Valė Kižienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rimutė Tankevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rima Gražulienė, auklėtojos padėjėja;

Asta Krasnickienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specailistė.

DARBO TARYBA: 

Pirmininkė –  Asta Krasnickienė,maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specailistė;

Nariai: Odeta Česnulevičienė, logopedė;

Ligita Lesniauskaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

El. paštas darbotaryba.saltinelis@gmail.com