Menu Close

Komisijos ir tarybos

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDOS INSTITUCIJOS

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA 

Pirmininkė: Monika Lastauskienė – tėvų atstovė

Pirmininko pavaduotoja: Genovaitė Grudzinskaitė – socialinė pedagogė

Nariai:

Erika Smoliagė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Vilija Lastauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurgita Mikalonienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Rima Gražulienė – mokytojo padėjėja;

Monika  Valentinienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Urbonaitė-Baranauskienė – tėvų atstovė;

Dovilė Barauskienė– tėvų atstovė;

Laura Bieliauskaitė-Svetlauskienė – bendruomenės atstovė.

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė –  Vilija Lastauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sekretorė –  Daiva Žuromskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA 

Pirmininkė – Melita Buckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Rimutė Tankevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Daiva Žuromskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rita Rasymienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Valė Kižienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Melita Buckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Jurgita Totilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Daiva Žuromskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rita Rasymienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Genovaitė Grudzinskaitė – socialinė pedagogė.

LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA: 

Pirmininkė – Melita Buckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: Jurgita Mikalonienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Valė Kižienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rimutė Tankevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rima Gražulienė, mokytojo padėjėja;

Asta Krasnickienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė.

Darbuotojų profesinės sąjunga

Profesinės sąjungos įstaigoje pirmininkė – Rimutė Tankevičienė

El.pšt. gelytetan@gmail.com