Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“

         Minint 29-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – kovo 11-osios metines lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ugdytiniai, darbuotojai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Gyvasis tautos  žiedas“. 

         Apsirengę Lietuvos valstybinės vėliavos spalvomis – raudona, žalia, geltona,  sustojome vienas šalia kito pasidžiaugėme valstybės švente. Kartu dainavome dainas apie Lietuvą.

 

 

Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ suorganizuota ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Užgavėnių kaukių“ paroda

            Pasitinkant pavasarį ir vieną smagiausių švenčių Užgavėnes Alytaus rajono viešojoje bibliotekoje Alytaus lopšelio-darželio  „Šaltinėlis“  auklėtojos Vida Balynienė ir Elena Maslauskienė suorganizavo Alytaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų parodą  „Užgavėnių kaukės“.

           Parodos tikslas – puoselėti tautos tradicijas, šventes, papročius ir stiprinti bendradarbiavimą tarp įstaigų, įtraukiant į kaukių gamybą ikimokyklinio ugdymo pedagogus, ugdytinius ir jų šeimos narius.

           Parodoje aktyviai dalyvavo lopšeliai-darželiai „Pušynėlis“, „Nykštukas“,  „Boružėlė“, „Saulutė“, „Linelis“, „Obelėlė“,  „Vyturėlis“ ir mokykla-darželis  „Drevinukas“. Iš viso parodoje eksponuojama 76 kaukės,  pagamintos skirtingomis technikomis, naudojant netikėtas medžiagas, meninės raiškos priemones.

          Maloniai kviečiame visus apsilankyti, pasigrožėti spalvingomis kaukėmis ir pasidžiaugti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybiškumu.

Gerosios darbo patirties sklaida

          Lopšelio-darželio pedagogės dalijosi savo gerąja darbo patirtimi mokytojų forume Vilniuje, pristatydamos Socialinio ir finansinio raštingumo programą Aflatoun ir praktikumą “Nuo iššūkių prie galimybių: IT vaikų emociniam ugdymui”.

„Kanapinio ir Lašininio varžytuvės“

               Užgavėnės – žiemos išvarymo šventė. Jau nuo ankstaus ryto lopšelyje-darželyje šurmuliavo gausus būrys persirengėlių, grojo linksma muzika. Lašininis su Kanapiniu  kvietė varžytis ir žiemą išvaryti. Visi sugužėję į salę linksmai šoko, dainavo, pokštavo, įvairiais burtais ir užkalbėjimais žiemą vijo. Po siautulingų linksmybių ir Kanapinio pergales prieš Lašininį deginom Morę, o kartu su ja sudegė visas blogis ir negandos.Užgavėnių dalyviai vienas kitam linkėjo gerų metų.

„Kaziuko ir Kazytės kermošius“

               Kovo 4 dieną Kaziukas ir Kazytė pakvietė visus vykti į Kaziuko turgų. Kelionė buvo linksma ir smagi. Susipažinome su įvairiais amatais (kalvystės, mezgimo, audimo, vytelių pynimo, batsiuvio…), šokome, dainavome. Kaziukas nepamiršo pamaloninti Kazytės –  nupirkti naujus batus dovanų. Prisipirkę riestainių linksmi grįžo namo.

             Vakare „Bitučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupėse vyko Kaziuko mugė. Tėveliai su vaikučiais paruošė įvairių rankdarbių, skanėstų. Patys gamino, patys buvo pirkėjais.

Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“

           Vasario 27 d. Alytaus  suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos sporto salėje, lopšelio-darželio ugdytiniai ir pedagogai dalyvavo Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ I etape. Šio projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aktyvumą tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Šių žaidynių organizatoriai Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Jau antrus metus iš eilės lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ įsijungia į šio projekto veiklas. Žaidynės prasidėjo olimpiniu himnu. Komandos dalyvavo estafetėse. Vaikai buvo apdovanoti diplomais ir sveikais saldėsiais. Visi į darželį grįžo su gera nuotaika ir puikiomis emocijomis.

 

„Sveikatiados“ iššūkis priimtas

          Jau keletą metų kaip lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis“ ugdytiniai dalyvauja respublikiniame projekte ,,Sveikatiada“  ir vykdo įvairias organizatorių siūlomas veiklas. ,,Sveikatiada“ –  tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Šių metų pirmasis ,,Sveiktiados” iššūkis – tai grūdinių produktų iššūkis. Vaikai, kartu su maitinimo organizavimo ir higienos specialiste, grupėse virė košę, ne bet kokią, o sveikuolišką. Kaip skanu ragauti pačių pagamintą produktą.

Buvusio auklėtinio Rapolo koncertas mažiesiems

          Šiandien lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ apsilankė būsimas Martynas Levickis – buvęs mūsų darželio auklėtinis Rapolas Lastauskas. Su dideliu malonumu koncertavo buvusiems savo draugams, auklėtojoms. Mažieji klausytojai buvo nuostabūs, nuotaikingai nusiteikę, negailėjo aplodismentų. Ne tik plojo, bet kartu ir traukė dainas. Po koncerto visi norėjo įsiamžinti su buvusiu savo draugu.

Šventinis rytmetis „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“ skirtas Vasrio 16-ajai

                   Lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ vasario 15 dieną vyko šventinis rytmetis „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“ skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Grojant lietuvių liaudies muzikai į šventę rinkosi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai, auklėtojos, darželio darbuotojai. Vaikų rankelėse plazdėjo trispalvės vėliavėlės.

                  Visus sveikino renginio vedantieji – „Drugelių“ ir „Nykštukų“ grupių ugdytiniai. Šventės metu lopšelio-darželio vaikai giedojo Tautinę giesmę, dainavo daineles, šoko tautinius šokius, deklamavo eiles. 

 

Susitikimas su rašytoju Tomu Dirgėla

             Trečiadieno rytmetį lopšelyje-darželyje svečiavosi rašytojas Tomas Dirgėla. Į susitikimą su rašytoju sugužėjo vyresniųjų grupių vaikai. Taip pat  lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ugdytiniai. Autorius pristatė savo parašytas knygas. Tomas pasakojo apie save, diskutavo su vaikais įvairiausiais klausimais. Smalsu buvo paklausyti paties rašytojo skaitomų ištraukų. Linkęs šmaikščiai pajuokauti, gyvai ir nuoširdžiai bendraujantis rašytojas Tomas Dirgėla sulaukė šilto vaikų pripažinimo ir susidomėjimo. Visi norėjo su juo pabendrauti ir užduoti įvairiausių klausimų.