Get Adobe Flash player

Vizija, misija

Vizija

Šiuolaikiška, nuolat besimokanti, tobulėjanti ir besikeičianti, siekianti aukštesnių standartų,

  bendradarbiauti ir konkuruoti pasiruošusi ikimokyklinė įstaiga, orientuota į vaiko poreikius, jo

 specialiuosius gebėjimus, įgyvendinanti vaiko visapusiško ugdymo idėją.

Misija

      Bendrojo ir specialiojo ugdymo paslaugos vaikams, tinkamos galimybės vaikų raidai ir socializacijai, vaiko brandinimas mokyklai;

Modifikuojama bendroji ikimokykliniom ugdymo programa, kūrybiškai taikomas

M. Montessori ugdymo metodas;

      Palanki, kūrybišką bei laisvą vaiką ugdanti aplinka, humaniški, demokratiški santykiai;

      Aukštos kvalifikacijos, kompetetingi pedagogai;

      Ugdomojo proceso partnerė – šeima.

Filosofija

Vaikystė vertinama kaip nepakartojama žmogaus gyvenimo vertybė.

Kiekvienas vaikas – unikali pasaulio būtybė, kurią reikia mylėti, saugoti ir gerbti tokį, koks jis yra.

Vaikas – aktyvus savo gyvenimo kūrėjas, o jo plėtojamos kultūros priimamos kaip vertybės.