Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

           Sausio 13-oji lopšelyje-darželyje prasidėjo 8 valandą ryte atminimo žvakelių degimu, skirtu tą dieną žuvusiems Lietuvos kovotojams už nepriklausomybę. Sausio 13-oji visiems laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją, kaip Laisvės gynėjų diena. Todėl mes, suaugusieji, privalome tai perduoti patiems mažiausiems Lietuvos gyventojams.