Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ suorganizuota ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Užgavėnių kaukių“ paroda

            Pasitinkant pavasarį ir vieną smagiausių švenčių Užgavėnes Alytaus rajono viešojoje bibliotekoje Alytaus lopšelio-darželio  „Šaltinėlis“  auklėtojos Vida Balynienė ir Elena Maslauskienė suorganizavo Alytaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų parodą  „Užgavėnių kaukės“.

           Parodos tikslas – puoselėti tautos tradicijas, šventes, papročius ir stiprinti bendradarbiavimą tarp įstaigų, įtraukiant į kaukių gamybą ikimokyklinio ugdymo pedagogus, ugdytinius ir jų šeimos narius.

           Parodoje aktyviai dalyvavo lopšeliai-darželiai „Pušynėlis“, „Nykštukas“,  „Boružėlė“, „Saulutė“, „Linelis“, „Obelėlė“,  „Vyturėlis“ ir mokykla-darželis  „Drevinukas“. Iš viso parodoje eksponuojama 76 kaukės,  pagamintos skirtingomis technikomis, naudojant netikėtas medžiagas, meninės raiškos priemones.

          Maloniai kviečiame visus apsilankyti, pasigrožėti spalvingomis kaukėmis ir pasidžiaugti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybiškumu.