Putinų mikrorajono lopšelių-darželių bendrystė

            Putinų mikrorajono lopšelių-darželių bendrystės akimirkos.

           Kovo 18 d. vyko 4 lopšelių-darželių „Obelėlė“, „Vyturėlis”, „Putinėlis“ ir „Šaltinėlis“ ugdytinių virtualus susitikimas projekto „Vanduo-gyvybės ir sveikatos šaltinis“ veiklų įgyvendinimui. Vaikučiai atliko „Švarių rankų“ dainą, panaudodami „mėlynuosius vandens būgnus“.

          Labai džiugu, kad kūrybingų meninio ugdymo pedagogių dėka paprasta dainelė virto puikiu ritminiu šokiu.