Menu Close

Projektas „Amatai“

Visą savaitę lopšelyje-darželyje „virė darbas“. Projektinę savaitę siekėme, kad per amatų dienas grupėse ugdytiniai nusiteiktų maloniems užsiėmimams, siūlytų idėjas, sudomintų jomis kitus ir drauge jas realizuotų, žaistų, tyrinėtų, eksperimentuotų, patirtų teigiamų emocijų. Vaikai savo idėjas realizavo lipdydami molio vazas, puodus, lėkštes, Iš popieriaus kurdami įmantriausių raštų juostas, šokdami bei dainuodami.