Menu Close

Projekto „Judame. Augame. Sveikėjame“ baigiamoji konferencija

Alytaus Putinų mikrorajono keturios ikimokyklinės įstaigos „Šaltinėlis“, „Obelėlė“, „Putinėlis“ ir „Vyturėlis“ visus metus dalyvavo projekte „Judame. Augame. Sveikėjame“. Visos projekto veiklos, skirtos vaikų sveikatinimui, buvo labai patrauklios, įdomios ir motyvuojančios ne tik mokinius ir mokytojus, kurie vykdė veiklas, bet ir ugdytinių šeimų narius.

Šį projektą apvainikavo švietimo įstaigų konferencija, kuri buvo labai įdomi ir prasminga, skatinanti dalyvauti kituose projektuose.