KAZIUKO MUGĖS ŠURMULYS – 2017 m.

            Kaip ir kiekvienais metais, atėjęs pavasaris į mūsų šalį atneša Kaziuko šventę, nuo kurios taip pat nėra atsėjamos šurmuliuojančios mugės. Šiemet kovo 3 d. pavasario vėjai su savimi  į mūsų įstaigą irgi atnešė Kaziuko šventę, kupiną besišypsančių vaikų ir suaugusiųjų, pilną įvairiausių prigamintų darbų, darbelių. Šiai šventei vaikai kartu su auklėtojomis ruošėsi iš anksto. Visą savaitę darželio grupėse vyko kūrybinės dirbtuvės, vaikai gamino įvairius darbelius.

            Kovo 3 d. mūsų lopšelyje-darželyje nuo ankstyvo ryto vyko malonus šurmulys, buvo ruoštasi Kaziukui: dengiami stalai, ant stalų sustatomi visi pagaminti vaikų darbeliai. Už mįslę galėjai įsigyti vieną ar kitą darbelį.

            Šiais metais iniciatyvą parodė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Lina Abeciūnienė. Po pietų „Voveriukų“ grupėje, grojant trankiai liaudies muzikai prasidėjo didysis Kaziuko mugės prekybos šurmulys. Mugę atidarė ir susirinkusius linksma nuotaika užkrėtė pati grupės šeimininkė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Lina Abeciūnienė. Auklėtoja, susirinkusiems grupės tėveliams, pristatė naują lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorę Eriką Poškevičienę. Nuoširdžiai padėkojo tėveliams, kurie paruošė daug įvairių darbelių, skanėstų, sulos ir kitų mugei tinkamų pirkinių. Didžiavosi prekių gausybe išpuoštais stalais. Pirko broliai, sesės, seneliai, ir tėveliai, įstaigos darbuotojai.

            Čia pasilinksminę, ką nupirkom, ką pardavėm tuščiais iš mugės niekas į namus nesugrįžo. Pasibaigus mugei, ir pirkėjai, ir prekiautojai liko patenkinti, o darželyje dar ilgai sklandė pavasariška šventinė nuotaika.

                                                                                                                                                                                                                                  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Draugelienė