Šventinis rytmetis „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“ skirtas Vasrio 16-ajai

                   Lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ vasario 15 dieną vyko šventinis rytmetis „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“ skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Grojant lietuvių liaudies muzikai į šventę rinkosi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai, auklėtojos, darželio darbuotojai. Vaikų rankelėse plazdėjo trispalvės vėliavėlės.

                  Visus sveikino renginio vedantieji – „Drugelių“ ir „Nykštukų“ grupių ugdytiniai. Šventės metu lopšelio-darželio vaikai giedojo Tautinę giesmę, dainavo daineles, šoko tautinius šokius, deklamavo eiles.